13 / 08 / 2022

Kiracı tahliye gerekçeleri 2015!

Kiracı tahliye gerekçeleri 2015!

Kira sözleşme süresinin dolması nedeni ile imzalanmış bir tahliye taahhüdü yoksa kiracı çıkarılamıyor. Kiracıdan tahliyesinin istenebilmesi için bazı gerekçelerin doğması gerekiyor. İşte kiracı tahliye gerekçeleri 2015...Kiracı tahliye gerekçeleri 2015!

Taşınmaz mal kiralamalarında kiracılar ile mal sahipleri birtakım haklara sahip oluyor. Kira sözleşmesini imzalayan mal sahipleri kira bedeli karşılığında malının kullanım hakkını kiracısına bırakırken; kiracılar da belirlenen kira bedelini ödemek ile mükellef oluyor.


Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamıyor. Kira sözleşmesin süresinin dolması halinde yenilenmesi halinde sözleşme süresiz olma niteliğini kazanıyor. 


Yenilenen her kira döneminde kira bedeline de zam yapılıyor. Ancak sözleşme süresinin dolması nedeni ile imzalanmış bir tahliye taahhüdü yoksa kiracı çıkarılamıyor.


Kiracının tahliye edilebilmesi için bazı tahliye sebeplerinin doğması gerekiyor. Kanunda belirtilen kiracı tahliye gerekçeleri şu şekilde sıralanıyor:


a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar

MADDE 350- Kiraya veren, kira sözleşmesini;

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,


2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,

belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.


b. Yeni malikin gereksinimi

MADDE 351- Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.


Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.


10 yıllık kiracıların tahliyesi..

10 yıllık kiracıların tahliye edilebilmesi için yukarıdaki gerekçeler aranmıyor. 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe giren kanun uygulaması gereğince her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebiliyor.Kiracı hakları 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com