03 / 07 / 2022

Kiracı tahliye taahhüdü nedir?

Kiracı tahliye taahhüdü nedir?

Kiracı tahliye gerekçeleri arasında kiranın ödenmemesi, mal sahibinin ihtiyacı olması, kiralanan taşınmazda esaslı onarım veya yıkım yapılması ile tahliye taahhüdünün verilmiş olması gibi nedenler yer alıyor. Peki, kiracı tahliye taahhüdü nedir?Kiracı tahliye taahhüdü nedir?

Taşınmaz mal kiralamalarında kiracı ile mal sahibi arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Kiracılık hukukunun düzenlendiği Borçlar Kanunu gereğince; mal sahibi her istediği zaman kiracısını tahliye edemiyor.


Bu sözleşme kanunen ancak yasal gerekçelerin doğması halinde feshedilebiliyor. Tahliye gerekçeleri arasında kiranın ödenmemesi, mal sahibinin ihtiyacı olması, kiralanan taşınmazda esaslı onarım veya yıkım yapılması ile tahliye taahhüdünün verilmiş olması gibi nedenler yer alıyor.


Peki, kiracı tahliye taahhüdü nedir? Kiracı tahliye taahhüdü ne zaman ve nasıl imzalattırılır?


Taahhütnamenin yazılı bir şekilde verilmesi ve ilk kira yılı içerisinde verilmemiş olması gerekiyor. Aksi durumda taahhütname geçersiz kabul ediliyor. Ve taahhütnamede özgür irade belirlenmiş bir tarihin belirtilmesi gerekiyor. Tahliye taahhütnamesi noter şartı aranmıyor.


"Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak Türk Borçlar Kanunu gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim."


Tahliye taahhüdü veren ancak buna rağmen evi boşaltmayan kiracılar hakkında dava açılabilmesi veya icra takibi yapılabilmesi için, taahhüt tarihinden 30 gün önce kiracıya ihtar çekilmiş olması gerekiyor.


Kiracı tahliye gerekçeleri 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com