Kiracı tahliye taahhüdü örneği 2021!

Kiracı tahliye taahhüdü örneği 2021!

Mesken ve işyeri kiralamalarında kiracı tahliye taahhütnamesi verip kiraladığı taşınmazı tahliye edeceği tarihi beyan ediyor. Peki, tahliye taahhüdü nasıl hazırlanıyor? İşte kiracı tahliye taahhüdü örneği 2021...Mesken ve işyeri kiralamalarında kiracı tahliye taahhütnamesi verip  kiraladığı taşınmazı tahliye edeceği tarihi beyan ediyor. Tahliye taahhütnamesinin geçerli sayılabilmesi için bazı özelliklere sahip olunuyor.

Taahhütnamenin ilk kira sözleşmesi yapılırken verilmemiş olması ve yazılı bir şekilde verilmesi gerekiyor. Eğer bu şartlara uygun değilde taahhütname geçersiz kabul ediliyor. Ve taahhütnamede özgür irade belirlenmiş bir tarihin belirtilmesi gerekiyor. 

Kiracı tahliye taahhüdü örneği 2021 şu şekilde:

Kiracı tahliye taahhüdü örneği 2021

TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI     (ÜNVANI)    :

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI                  :          

TAHLİYE EDİLECEK

MECURUN ADRESİ              :

TAHLİYE TARİHİ              :

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak Türk Borçlar Kanunu gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

TAAHHÜT TARİHİ                     :

TAAHHÜT EDEN                      :

İMZASI                      

Tahliye taahhütnamesi geçerlilik şartları 2021!

Tahliye taahhütnamesi örneği 2021!