09 / 08 / 2022

Kiracının tahliye taahhüdü örneği!

Kiracının tahliye taahhüdü örneği!

Kiracının tahliye taahhüdü, kiracının yazılı olarak evin boşaltılacağı tarihi belirttiği taahhüt olarak karşımıza çıkıyor. Peki, tahliye taahhütünün geçerlilik şartları nelerdir? İşte kiracının tahliye taahhüdü örneği..Kiracının tahliye taahhüdü örneği!

Tahliye taahhüdü, kiracının yazılı olarak evin boşaltılacağı tarihi belirttiği taahhüt olarak karşımıza çıkıyor. Borçlar Kanunu gereğince taahhüt veren kiracının anlaşılan tarihte evi boşaltması gerekiyor. 


Taahhüt verdiği halde evi boşaltmaması halinde ev sahibi, kiracıdan evi tahliye etmesini isteme hakkına sahip oluyor.


Kiracının tahliye taahhüdü şartları:

Taahhüdünün geçerli olması için bazı şartlar aranıyor: Yazılı yapılma şartı bulunan tahliye taahhütnamesinin noterden yapılma şartı bulunmuyor. Ancak, noter kanalıyla yapılması halinde kiralayan için daha güvenli oluyor.


Bir diğer şart ise, tahliye taahhüdünde, evin tahliye edileceği tarihin belirtilmesi zorunluluğunun olması. Üçüncü ve son şart ise, tahliye taahhüdünün ilk kira yılını takip eden yıllardan sonrası için verilmiş olması gerektiğidir. 


Tahliye taahhüdündeki tarihin ilk kira yılı içerisinde olmaması gerekiyor. Bir evi ilk defa kiralıyorsanız, ilk kira kontratı ile yapılan tahliye taahhüdü geçerli olmuyor. Kiracının tahliye taahhüdü örneği aşağıda yer alıyor:


KİRACININ TAHLİYE TAAHHÜDÜ ÖRNEĞİ

TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI  (ÜNVANI)   :

 

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI              :          

 

TAHLİYE EDİLECEK

MECURUN ADRESİ          :

 

TAHLİYE TARİHİ          :

 

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 352/1 maddesi gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

 

TAAHHÜT TARİHİ     :

 

TAAHHÜT EDEN       :

 

İMZASI             :Kirada fesih nedenleri nelerdir?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com