11 / 08 / 2022

Tahliye taahhütnamesi nedir? Tahliye taahhütnamesi örneği 2022!

Tahliye taahhütnamesi nedir? Tahliye taahhütnamesi örneği 2022!

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralanan gayrimenkulü belirli bir tarihte boşaltacağına dair yazılı irade beyanı olarak biliniyor. Peki, Tahliye taahhütnamesi nasıl olur? İşte tahliye taahhütnamesi örneği 2022...Tahliye taahhütnamesi uygulamada sıklıkla karşılaşılan kiracı çıkarma problemi ile birlikte 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kiracıyı koruma yaklaşımı kapsamında ortaya çıkan bir sözleşme şekli olarak karşımıza çıkıyor. 

Ev sahibi ve kiracı arasında yapılan tahliye taahhütnamesi ile kira ilişkisinden doğabilecek mutemel zararlar ve uyuşmazlıkların önüne geçiliyor. Bir kira sözleşmesinin belirli bir süre ifade etmesi, kira sözleşmesinin ifade edilen süre sonunda sonlanması anlamına gelmez. 

Tahliye taahhütnamesi nedir? Tahliye taahhütnamesi örneği 2022!

Türk Borçlar Kanununun kiracıyı koruyan bir yapı içermesi sebebi ile sürenin tamamlanması ile kira sözleşmesini sona erdirme hakkını kiracıya tanımaktadır. 

Kiracı, ilgili taşınmazın kira bedelini ödediği sürece kiralananı kullanma hakkına sahiptir. Fakat burada tek bir istisna vardır ki bu da tahliye taahhütnamesidir. Tahliye taahhütnamesi ile kiracı, belirli bir sürenin tamamlanması ile kiralananı boşaltacağını ifade ederse kiraya verenin belirlenen süre sonunda kiracıyı çıkarma hakkı vardır.