20 / 08 / 2022

Kiracı tahliye taahhütnamesi 2015!

Kiracı tahliye taahhütnamesi 2015!

Kiracının tahliyesi,kiraya konu olan evi daha önceden belirlenen tarihte boşaltması, imzalanan kiracı tahliye taahhütnamesi ile söz konusu olabiliyor. Peki,kiracı tahliyesi nasıl yapılıyor?Kiracı tahliye taahhütnamesi 2015!Kiracı tahliye taahhütnamesi 2015!

Kiracı tahliye taahhütnamesi, ev sahibi ile kiracısı arasında imzalanan bir sözleşme olarak karşımıza çıkıyor.Taahhütname ev sahibine ve kiracısına belirli hak ve sorumlulukları veriyor.


Kiracı tahliye sözleşmesi olarak da bilinen kiracı taahhütnamesinin; kira sözleşmesinin imzalandığı dönem içerisinde yapılmamak kaydı ile özgür irade ile belirlenmiş bir tahliye tarihini içermesi gerekiyor.Tahliye taahhütnamesi noterde yapılabileceği gibi kiracı tarafından kendi el yazısı ile de yazılıp verilebiliyor. 


Tahliye taahhütnamesi şartları 

1.İlk kira yılı içerisinde verilmemiş olması, 

2.Özgür irade ile belirlenmiş bir tahliye tarihini içermesi gerekiyor,

3.Yazılı olarak hazırlanmış olması gerekiyor. 


Tahliye taahhüdü verilen fakat buna rağmen evden çıkmayan kiracılara dava açılabilmesi veya icra takibi yapılabilmesi için, taahhüt tarihinden 30 gün önce kiracıya ihtar çekilmiş olması gerekiyor.Kira tahliye taahhütnamesi formu 2015


TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI: 

...........................

TC KİMLİK NO: ...........................

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI: ...........................

TCKİMLİK NO: ...........................


TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ: ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................TAHLİYE TARİHİ

......./........./......Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı gayrimenkul  kiraları hakkındaki kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.TAAHHÜT TARİHİ:

......../......../......


TAAHHÜT EDEN: 

..............


İMZASI:

.............Eski malik tahliye taahhüdü


Özge ÖZDEMİR/Emlakkulusi.com