27 / 05 / 2022

Kiracı tahliye taahhütnamesi!

Kiracı tahliye taahhütnamesi!

Kiracı tahliye taahhütnamesi konut sahibi ile kiracı arasında imzalanan, kiracının kiraladığı konutu boşaltacağı tarihe ilişkin bilginin olduğu belgedir. Kiracı tahliye taahhütname örneği haberimizde yer alıyor..Kiracı ile konut sahibi arasında imzalanan kiracı taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için bir kaç şart ön koşuluyor. Bu şartlar; tahliye taahhütnamesinin yazılı bir şekilde olması, ilk kira yılı içinde verilmemiş olması, tahliye tarihinin özgür iradeyle verilmiş olması olarak söylenebilir. Tahliye taahhüdü verilen kiracının evini boşaltmaması durumunda kiracıya dava açılabilmesi ve icra takibinin yapılabilmesi için taahhüt tarihinden itibaren 30 gün içinde kiracıya ihtar çekilmelidir.


Kiracı tahliye taahhütnamesi örneği;TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ


TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI: 

...........................


TC KİMLİK NO: ...........................

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI: ...........................

TCKİMLİK NO: ...........................

TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ: ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................


TAHLİYE TARİHİ

......./........./......Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı gayrimenkul  kiraları hakkındaki kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.TAAHHÜT TARİHİ:

......../......../......


TAAHHÜT EDEN: 

..............


İMZASI:

..............
1)Tahliye taahhütnamesi nedir?


Tuğçe ERSOY/Emlakkulisi.com