Kiracının kiralanana zarar vermesi halinde fesih!

Kiracının kiralanana zarar vermesi halinde fesih! Kiracının kiralanana zarar vermesi halinde fesih!

Kiracılık esaslarını düzenleyen Borçlar Kanunu kapsamında belirtilen zararların doğması halinde tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı da doğuyor. Peki, kiracının kiralanana zarar vermesi halinde fesih yapılabilir mi?


Kiracının kiralanana zarar vermesi halinde fesih!

Taşınmaz mal kiralamalarında, kiralanan mal üzerindeki ayıp ve zararlar kimi zaman mal sahibinin sorumluluğunda oluyor, kimi zaman ise kiracının sorumluluğunda oluyor.


Örneğin, Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk mal sahibinde olup; kiralanana sonradan ve kiracı dolayısı ile zarar verilmesi halinde sorumluluk kiracıda oluyor. Bu gibi durumlarda tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı doğuyor. 


Peki, kiracının kiralanana zarar vermesi halinde sözleşme feshedilir mi?


Borçlar Kanunu gereğince; Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.


Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en  az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. 


Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.


Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.Kira sözleşmesinin ayıptan dolayı feshi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com