Çukurova Balkon

Kiracının kirayı ödememesi!

Kiracının kirayı ödememesi! Kiracının kirayı ödememesi!

Tamer Heper Posta Gazetesi'ndeki bugünkü köşe yazısında okuyucularından birinin sorduğu soruya yanıt verdi. Heper'in okuyucusu kiracısının kirasını, su ve elektrik borcunu da ödemediğini dile getirdi...


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Almanya'da yaşayan bir vatandaşım. İstanbul'da babadan kalma bir dairemiz var, kirada. Ancak aylardır kira alamıyoruz. Kiracıya telefonla ulaşmaya çalıştığımızda bazen telefonu açıyor bazen hiç açmıyor. Çevreden bize gelen bilgilere göre bu vatandaş burada oturmuyor. İki işçisi ile kontrat yapmış onları oturtuyor. Onlar da bizim adımıza sözleşmesi yapılmış elektriği suyu kullanıyor, parasını ödemiyor. Biz bu durumda ne yapacağımızı bilemiyoruz. Vatandan da uzak olduğumuz için yasaları da bilmiyoruz. Nasıl davranmamızı önerirsiniz? • M.K. 


Bahsettiğiniz durum, İstanbul'da yaşasaydınız bile yakından ilgilenilmesi gereken bir ihtilaf olacaktı. Siz ise yurttan bu kadar uzakta iken bu işle elbette ilgilenemezsiniz. Önce durumunuzu anlatayım, sonra yapılması gerekenden söz edeyim ve en son bir öneride bulunayım. 

Kiracı kira ödemiyor ise kendisine bir ihtarname gönderilir. Kira bedelini ödemesi için 30 gün süre verilir. 30 gün içinde kira bedeli ödenmezse, 31'inci gün kiracı aleyhine tahliye davası açılır. Açılan dava öyle üç günde bitmez, temyizi ile birlikte bir yılı göze almak lazım. Sonra bir hukuki mesele daha var. O da evde sizin kiracının oturmuyor, başkalarını oturtuyor olması. 


Kira ile ilgili yasa hükümlerinde, kiracının kiralananı bir başkasına devretmeyeceği hükmü var. Ancak bu hüküm amir hüküm değil yani aksi kararlaştırılabilir. Dolayısı ile sözleşmeye madde konularak devir hakkı tanınabilir. Çoğunlukla kırtasiyecilerde satılan hazır kira sözleşmelerinin ikinci sayfasında üçüncü maddede öyle bir cümle vardır ki kiracıya devir hakkı verir. Sizin yaptığınız sözleşmenin durumuna bu gözle bakmak lazım. Şayet devir hakkı verilmemiş ise bu husus da aynca tahliye nedenidir. 


Buna fuzuli işgal denilir. Anlattığım her iki nedenle de tahliye davası açılabilir. Ancak bunları tespiti ve işlemlerinin prosedüre uygun olarak başlatılması lazım. Ancak anlattıklanmdan da anladığınız gibi sizin kadar uzakta oturan biri bu işleri yürütemez. Onun için tavsiyem, burada bir meslektaşımla işbirliği yapmak ve meslektaşımın yardımı ile meseleyi halletmek. Elektrik ve su için ise kiraya vermeden önce adınıza olan sözleşmenin feshi gerekir. Gelen kiracı kendi adına sözleşme yapsın. 


Tamer Heper/Posta Gazetesi