Kiracı kirayı ödemezse ne yapılır 2015?

Kiracı kirayı ödemezse ne yapılır 2015?Gayrimenkul kiralamalarında mal sahibi bazı sebeplerin doğması ile kiracısından tahliyesini isteyebiliyor. Bu sebeplerin başında kiracının kirayı ödememesi geliyor. Peki, kiracı kirayı ödemezse ne yapılır 2015?


Kiracı kirayı ödemezse ne yapılır 2015?

Gayrimenkul kiralamalarında mal sahibi bazı sebeplerin doğması ile kiracısından tahliyesini isteyebiliyor. Bu sebeplerin başında kiracının kirayı ödememesi geliyor.


Peki, kiracı kirayı ödemezse ne yapılır 2015? Kiracı kirayı ödemezse nasıl çıkarılır?


Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.


Kira borcu tahliye ihtarı..


İHTAR EDEN              :


MUHATAP                 :


KONU                    : Ödenmeyen kira bedelleri hakkında


TAŞINMAZIN ADRESİ                  :

KİRA SÖZLEŞMESİ TARİHİ         :

KİRA SÖZLEŞMESİ SONU               :

AYLIK KİRA BEDELİ                         :

NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ              :

ÖDENMEYEN

KİRA BEDELİ TOPLAMI                 :

HANGİ AYA AİT OLDUĞU             :


AÇIKLAMALAR

Yukarıda bilgileri verilen kira sözleşmesi gereği, …/…/….. tarihinden bu yana kiracım olarak dairemde ikamet etmektesiniz.


Son aya ait olan kira bedeli, 20 gün geçmesine rağmen halen ödenmiş değildir.


Bu nedenlerle iş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren, ödenmemiş olan kira bedelini 30 gün içinde ödemenizi, aksi halde Borçlar Kanunu ve ... sayılı kanun hükümleri uyarınca akdin feshi ile kiralananın tahliyesi ve birikmiş kira bedelinin tahsili için dava açılabileceğini, bu davada yargılama harç ve giderlerinin tarafınıza yüklenebileceğini ihtaren bildiririm…/…/…..


Sayın Noter; İş bu ihtarnamenin bir suretinin muhataba tebliğini, bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin de tebliğ şerhine esas olmak üzere tarafıma verilmesini sayglarımla dilerim…/…/…..


İhtar Eden

(imza)


Kiracıya icra takibi nasıl yapılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com