19 / 08 / 2022

Kiracıyı çıkarma yöntemleri!

Kiracıyı çıkarma yöntemleri!

Sözleşme imzalayan taraflar istediği zaman bu sözleşmeyi feshemiyor. Kira sözleşmesinin feshedilebilmesi için bazı haklı nedenlerin doğmuş olması gerekiyor. Peki, kiracıyı çıkarma yöntemleri nelerdir? Kiracı ne zaman ve nasıl çıkarılabilir?Kiracıyı çıkarma yöntemleri!

Gayrimenkul kiralamalarında kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlenmiş oluyor.


Sözleşme imzalayan taraflar istediği zaman bu sözleşmeyi feshemiyor. Kira sözleşmesinin feshedilebilmesi için bazı haklı nedenlerin doğmuş olması gerekiyor. Peki, kiracıyı çıkarma yöntemleri nelerdir? Kiracı ne zaman ve nasıl çıkarılabilir?


Kiraya verenden kaynaklanan sebepler:

Gereksinim, yeniden inşa ve imar

Kiraya veren, kira sözleşmesini;

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,

2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,


belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.


b. Yeni malikin gereksinimi

Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.


Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.


Kiracıdan kaynaklanan sebepler:

- Tahliye taahhütnamesinin verilmiş olması

- Kira bedelinin ödenmemesi üzerine iki haklı ihtarda bulunulması

- Kiracının aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutunun olduğunun öğrenilmesi


Kat mülkiyetinde kiracı hakları nelerdir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com