15 / 08 / 2022

Kiradaki işyerinin çevre temizlik vergisini kim öder?

Kiradaki işyerinin çevre temizlik vergisini kim öder?

Çevre temizlik vergisi, belediyenin sunduğu temizlik hizmeti için ödeniyor. Vergi mükellefi kullanıcı oluyor. Peki, kiradaki işyerinin çevre temizlik vergisini kim öder? İşte yanıtı...Kiradaki işyerinin çevre temizlik vergisini kim öder?

Çevre temizlik vergisi, belediyenin sunduğu temizlik hizmeti için ödeniyor. İşyerleri için belediyeye gidilerek ödenen bu vergi, meskenkerde su faturalarına yansıtılıyor. Faturanın ödenmesi ile vergi de ödenmiş oluyor.


Senede iki eşit taksit halinde ödenenen çevre temizlik vergisinde; İlk taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında; ikinci taksit ise Kasım ayında ödeniyor.


Kullanılmayan taşınmazlar için çevre temizlik vergisi ödenmiyor. Kullanılan taşınmaz malların ise vergi mükellefi kullanıcı oluyor. Peki, kiradaki işyerinin çevre temizlik vergisini kim öder?


Kiradaki işyerinin çevre temizlik vergisinden kiracı sorumlu oluyor. Taşınmazını kiraya veren mal sahipleri belediyeye bir dilekçe vererek kendi üzerlerindeki vergi sorumluluğundan kurtulmuş oluyor.


Dilekçe örneği


............. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

                                                              

……….....……… parsel ………. ada da bulunan  evimi ……………….. tarihinde …………………… satmış/ kiraya vermiş bulunmaktayım.

 

Çevre temizlik vergisinin üzerimden düşülmesini istemekteyim. Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.                                                                                

…./…../2015

                                                                                  

Adı  soyadı

............................................

............................................


Adresi:

............................................

............................................

............................................


Tel:

............................................


Çevre temizlik vergisi beyannamesi verme zamanı!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com