Kiraya veren sözleşmesi!

Kiraya veren sözleşmesi! Kiraya veren sözleşmesi!

Genellikle mağaza ve dükkan gibi işyeri kiralamalarında taraflar arasında kiraya veren sözleşmesi imzalanıyor. Kiraya veren sözleşmesi kapsamında, kiraya konu olan gayrimenkule dair bilgilere yer veriliyor...

Kiraya veren sözleşmesi!

Protokol No  :................................................... 

İli :...................................................  

İlçesi: ................................................... 

Mah/Sokağı: ...................................................

Apartman Adı: ...................................................

Kapı No: ...................................................

Acenta Kodu: ...................................................

Mevkii: ...................................................

Ada: ...................................................

Pafta: ...................................................

Parsel No: ...................................................

Kat No:...................................................Emlakın Özellikleri:

Brüt Alan m2 :.....................

Bodrum Kat:...................... 

Giriş Kat:...................

Asma Kat:...................

Depo m2 :......................

Cephe  Durumu:.......................

Giriş Tavan Yüksekliği:..........................

Konumu:..................................................

Manzarası :....................................................      

Restorasyon Durumu    :.......................................

Katı  :....................................................      

Park yeri   :........................................

Isıtma :....................................................      

Yakıt Türü  :........................................

Aylık Kira  :....................................................      

Depozit   :........................................

Peşinat   :....................................................       

Devir Hakkı  :........................................

Yıllık Artış  :....................................................       

Anahtar Durumu :........................................


Emlak Sahibinin;

Adı,Soyadı:.........................................................................................................................................

TCKimlikNo  :…………………………………………………………………………………………

Adresi:.........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Telefonlar :(1).......................................................       (2)...................................................................

(3).......................................................       (4)..................................................................


Yukarıda özellikleri belirtilen emlak kiralaması  hususunda .................................................İLE EMLAK SAHİBİ...................... ...................................................................................................................................


Aşağıdaki şartlarda anlaşmışlardır.

1- Yukarıda adı geçen emlakın satışı için gerekli olan ilan teklif mektubu T.V, radyo, gazete,

dergilerde ve ilan asmak için emlak sahibinden  herhangi bir ücret  alınmayacaktır.

2-  ........................................................ ...............................sözleşme esasları  çerçevesinde kiracı bulunmasına rağmen  emlak sahibi  herhangi bir sebeple  kiralamayı  engeller,  koşullarını  değiştirir  veya  her  ne şekilde olursa olsun şirket dışında  kiralamayı  gerçekleştirirse   veya  sözleşme süresinin  bitiminden sonra dahi  emlak  sahibi  emlakını   şirketin gösterdiği  kişi  veya  kişilerin  usul  ve  füruhuna veya kuruluşa kiralarsa emlak sahibi aylık kira bedeli üzerinde

.......................................................................ye  yıllık  kira  bedelinin  ( işyerinde stopaj dahil )   %12

komisyon olarak ödemeyi kabul, taahhüt , beyan eder.                                                                                                

3-   Emlak sahibi sözleşme süresi içinde  kiralama fiyatını  arttırmaz. Emlak sahibi işlemlerin 

başlamasından sonra kiralamadan    kiralamadan  vazgeçerse  yapılan  giderlere    ödenen  kaporayı               kiracıya derhal  ve naklen ödemeyi  kabul ve taahhüt eder.


4-  Yukarıda  belirtilen emlakın satış bedeli ........................................................TL/EUR/USD   (yazı

ile)........ .................................................. ....................................................dir. Bu miktarın    üzerinden

5-  Hazırlanacak kira  kontratı  emlakı  kiraya ( Mal sahibi veya vekili ) emlakı kiralayan   (kiracı) ile sözleşmeyi gerçekleştiren ........................... ..........................................ile müştereken  düzenlenir.


6-  Bu sözleşmenin  uygulanmasından  doğacak  her türlü  uyuşmazlığın giderilmesinde  ............

mahkemeleri  ve  icra  daireleri  yetkilidir.


........./........./20....


                                                                             Emlak sahibinin, Adı Soyadı:

İmza