Kirayı ödemeyen kiracıya ihtarname!

Kirayı ödemeyen kiracıya ihtarname! Kirayı ödemeyen kiracıya ihtarname!

Ev sahiplerinin kiracılarını evinden çıkarabilmesi için bazı haklı nedenlerin söz konusu olması gerekli. Peki, Kiracım kirasını ödemiyor ne yapmalıyım?" diyorsanız işte kirayı ödemeyen kiracıya ihtarname çekilmesi hususu...

Kirayı ödemeyen kiracıya ihtarname!

Ev sahiplerinin kiracılarını evinden çıkarabilmesi için bazı haklı nedenlerin söz konusu olması gerekli. Kira hukukunu düzenleyen Borçlar Kanununda belirtilen nedenlerden birinin oluşmaması halinde, ev sahibi kiracısını evden çıkaramıyor. Peki, Kiracım kirasını ödemiyor ne yapmalıyım?" diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Borçlar Kanununda yer alan esaslara göre kirayı ödemeyen kiracıya iki haklı ihtarname çekilmesi sonucunda yine kira borcunu ödemeyen kiracıyı ev sahibi evden çıkarabiliyor.


Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle tahliye

MADDE 352- Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.


Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.


Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.


Kiracı tahliye kanunu!