26 / 05 / 2022

Kırıkkale Balışeyh'e 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı kararı!

Kırıkkale Balışeyh'e 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı kararı!

Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, Koçubaba Köyü'nde incelemesi talebinde bulanan bölge 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi. Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

                                                                                                                          


Toplantı Tarihi ve No       : 12.05.2015 -115                                        Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 12.05.2015-1369                                         ANKARA


Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, Koçubaba Köyü, H-31-C-17-B Pafta A parselin 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi talebine ilişkin, Kırıkkale Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 07.02.2014 tarih ve 404 sayılı yazısı ve eki,  Ankara  II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 13.3.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince 45 (kırk beş) gün içinde Kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.11.2014 tarihli ve 1943 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen Kurum görüşleri, Müdürlüğümüz uzmanlarının 03.11.2014 tarih ve 4154 sayılı raporu okundu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, Koçubaba Köyü, H-31-C-17-B Pafta A parselin karar eki 1/25.000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırlan belirlenen alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı kararının 3. maddesindeki koşulların "geçiş dönemi yapılanma koşulu" olarak belirlenmesine karar verildi.Kırıkkale Balışeyh e 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı kararı!


Kırıkkale Balışeyh e 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı kararı!