Kırsal sit alanı nedir?

Kırsal sit alanı nedir? Kırsal sit alanı nedir?

Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olan, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan alanlara sit alanları deniyor. Peki, kırsal sit alanı nedir?

Kırsal sit alanı nedir?

Sit alanları, tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olan,  yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özellikleri hakkında bilgi veren alanlar olarak tanımlanıyor. 


Yerleşme düzeni ve boyutları, dokuyu oluşturan yapıların türü ve yapım tekniği, malzemesiyle köy, bağ, yazlık niteliği taşıyan yerlere kırsal sit alanları deniyor. 


Tarımsal üretime dayalı bir yerleşmede her ailenin sahip olduğu ahır, samanlık, serander vb. birimlerin yanyana geliş biçimi, evlerin araziye yerleşme düzeni ilginç kümelenmeler, dokular oluşturabiliyor.


İstanbul'da Göztepe,Yeşilköy ve Prens adalarındaki sayfiye yerleşmeleri, mimari nitelik olarak en üst düzeyde gerçekleştirilmiş kırsal sit örnekleri olarak karşımıza çıkıyor. Safranbolu'nun Yörük Köyü  ve Bağlar bölgesi de, hımış mimarinin özenli örneklerine sahip kırsal sitler olarak biliniyor. 


Güneydoğu Anadolu'da kerpiç, Doğu Karadeniz bölgesinde ahşap, Kayseri-Kappadokya yöresinde taş mimarinin yoğunlaştığı kırsal yerleşme örnekleri, Anadolu yerleşme kültürünün  kökenleri hakkında ipuçları veren, süreklilikleri belgeleyen anlamlı oluşumlar olarak da tanımlamak mümkün oluyor. 


Kentsel sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılır mı?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com