05 / 07 / 2022

Sit alanı nedir?

Sit alanı nedir?

Ülkemizde yer alan ve korunması gereken doğal değerler sit alanı olarak muhafaza ediliyor. Peki sit alanı nedir, sit alanı türleri nelerdir? Yanıtı haberimizde...Sit alanı nedir?

Doğal değerlerin korunması, sonraki kuşaklara olduğu gibi aktarılması amacı ile ülkemizde yer alan tarihi ve güzelliklere sahip ender bulunan alanlar, sit alanı olarak ifade ediliyor. "Sit alanı nedir?" sorusunu yanıtladıktan sonra "Sit alanı türleri"ne değinelim.


Doğal sit alanı..

Doğal sit alanı, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait; ender bulunan ve özellikleri ve güzellikleri bakımından ender bulunan; korunması gereken alanları ifade ediyor. Doğal sit alanı kendi arasında üç kategoriye ayrılıyor. Bunlar: 1. derece doğal sit alanı, 2. derece doğal sit alanı ve 3. derece doğal sit alanı.


- 1. derece doğal sit alanı; Bilimsellik açısından evrensel bir değere sahip; mutlaka korunması gereken; ender bulunan ve ilginç özelliklere ve güzelliklere sahip olan korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında olduğu gibi korunacak alanlardır.


- 2. derece doğal sit alanı; Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi gereken aynı zamanda kamu yararı gözönüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlardır.


- 3. derece doğal sit alanı; Doğal yapının korunması ve geliştirilmesinin yanında, bölgenin potansiyeli ve kullanım özelliği de göz önünde tutularak konut kullanımına da açılabilecek alanlardır.


Arkeolojik sit alanları..

Arkeolojik sit alanları, insanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanlardır. Söz konusu arkeolojik sit alanları, yer altında, yer üstünde ve su altında bulunabiliyor. Arkeolojik sit alanları 3 dereceye ayrılıyor. Bunlar 1. derece arkeolojik sitler, 2. derece arkeolojik sitler ve 3. derece arkeolojik sitler.

       

- 1. derece arkeolojik sitler;

Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında olduğu gibi korunması gereken sit alanları olarak karşımıza çıkıyor.

   

- 2. derece arkeolojik sitler;

Korunması gereken, ancak koruma ve kullanma koşulları koruma kurulları tarafından belirlenen, korumaya yönelik yapılan bilimsel çalışmalar dışında olduğu gibi korunacak sit alanları ifade ediyor.


- 3. derece arkeolojik sitler;

Koruma ve kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlardır.


Kentsel sit alanları..

Kentsel sit alanları, "Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olan, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, tespiti yapılan tabiat özellikleri ile korunması gereken alanlardır." olarak ifade ediliyor.


Tarihi sit alanları..

Tarihi sit alanları, milli tarih ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların meydana geldiği ve doğal yapısıyla birlikte olduğu gibi korunması gerekli alanlar olarak ifade ediliyor.


Türkiye'de bulunan sit alanları sayıları..

Arkeolojik Sit Alanı : 14

Kentsel Sit Alanı : 14

Doğal Sit Alanı : 11

Arkeolojik ve Doğal Sit : 8

Tarihi ve Doğal Sit : 4

Arkeolojik ve Kentsel Sit : 2

Tarihi ve Kentsel Sit : 1

Doğal ve Kentsel Sit : 4Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com