Doğal sit alanı nedir?

Doğal sit alanı nedir?

Doğal değerler olarak da bilinen doğal sit alanı nedir? Merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz...


Doğal sit alanı nedir?

Doğal sit alanı, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait; ender bulunan ve özellikleri ve güzellikleri bakımından ender bulunan; korunması gereken alanlardır. Doğal değerler olarak da bilinen doğal sit alanı yer üstünde, yer altında veya su altında yer alabiliyor. "Doğal sit alanı nedir?" sorusunu yanıtladıktan sonra konu detaylarına değinelim.


Doğal sit alanı kendi arasında üç kategoriye ayrılıyor. Bunlar: 1. derece doğal sit alanı, 2. derece doğal sit alanı ve 3. derece doğal sit alanı.


- 1. derece doğal sit alanı; Bilimsellik açısından evrensel bir değere sahip; mutlaka korunması gereken; ender bulunan ve ilginç özelliklere ve güzelliklere sahip olan korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında olduğu gibi korunacak alanlardır.


- 2. derece doğal sit alanı; Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi gereken aynı zamanda kamu yararı gözönüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlardır.


- 3. derece doğal sit alanı; Doğal yapının korunması ve geliştirilmesinin yanında, bölgenin potansiyeli ve kullanım özelliği de göz önünde tutularak konut kullanımına da açılabilecek alanlardır.


Doğal sit alanı nedir, kısaca özetleyecek olursak "Kentbilim Terimleri Sözlüğü" nde şu şekilde ifade edilmiştir:


"Türdeş oluşları ve özellikleri, çağbilimsel, güzel-duyusal, sanatsal, bilimsel, çevrebilimsel, budunbetimsel, yazınsal ya da söylencesel önemleri bakımından korunmaları ve değerlendirilmeleri gereken, bu nedenle de kent düzentasarlarında ve bölgesel tasarılarda önemli yeri bulunan, doğa ile insanların ortak yapıtı olan ya da yalnız doğal güzelliklerin oluşturduğu yerbetimsel bölgeler."
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com