Karmaşık sit alanı nedir?

Karmaşık sit alanı nedir? Karmaşık sit alanı nedir?

Sit alanları, özellikleri ve bulunduğu alanlara göre çeşit ve derecelere ayrılıyor. Sit alanlarında yapılaşmaya izin verilmiyor ve koruma altında tutuluyor. Peki, karmaşık sit alanı nedir?

Karmaşık sit alanı nedir?

Sit alanı, tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli görülmüş alanlar olarak tanımlanıyor.


Sit alanları ender bulunmaları, özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli olan, yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan alanlar olarak karşımıza çıkıyor. 


Korunması gerekli olan sit alanları, özellikleri ve bulunduğu alanlara göre çeşit ve derecelere ayrılıyor. Sit alanları çeşitleri arasında,  kentsel sit alanı, tarihi sit alanı, arkeoloji, doğal sit alanı, kırsal sit alanı ve karmaşık sit alanları yer alıyor.  Ayrıca, sit alanları 1. derece, 2. derece ve 3. derece sit alanları olarak derecelendiriliyor.


Karmaşık sit alanı...

En az iki sit özelliğine sahip olan alanlara karmaşık sit alanları deniyor.  Örneğin Pamukkale, özel oluşumu ve yanındaki Hierapolis kentinin kalıntıları ile doğal ve arkeolojik sitin; Amasya, doğal ve kentsel sitin bir arada bulundukları karmaşık sitler olarak karşımıza çıkıyor. 


Antik kentlerin üstünde gelişen yerleşmelerde, örneğin Side'de, kırsal ve arkeolojik. İstanbul Tarihi Yarımada'da tarihi, arkeolojik, doğal ve kentsel sit bir arada, iç içe bulunuyor. 


Kırsal sit alanı nedir?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com