KMU İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

KMU İnşaat Anonim Şirketi kuruldu! KMU İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

KMU İnşaat Anonim Şirketi, İsmail Ali Kopuz, M. Mustafa Kopuz tarafından 200 bin TL'lik sermaye ile 25 Mart'ta Çekmeköy, Merkez Mahallesi, Erenler Caddesi, No:1/5'de kuruldu.KMU İnşaat Anonim Şirketi, İsmail Ali Kopuz, M. Mustafa Kopuz tarafından 200 bin TL'lik sermaye ile 25 Mart'ta kuruldu. 


KMU İnşaat Anonim Şirketi iş konusu; AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: a.       Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatları yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.      Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar baraj ve göletler park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.       Türkiye sınırları içerinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.      Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bakanlıklarının ve Bakanlığa bağlı resmi kuruluşların kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi Devler teşekkülleri, Kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, Mahalli idareler, Belediyeler, Yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşlar tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su kanalizasyon, doğalgaz, alt yapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon  işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e         Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak kiraya vermek. f.       Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.      Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.      Her  türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i.   Her   türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje uygulamaları yapmak. j.       Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. k.      Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.        Durum (hâli hazır) kadastro, yer altı maden ocakları, deniz gibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.  Parselasyon   planlarının yapımı. m.    Islah-İmar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n.      Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. o.      Yurt içinde ve Yurt dışında satış reyonları açmak, bayilik almak, bayilik vermek, temsilcilikler almak, vermek, distribütörlük  almak, kamu ve özel sektör ihalelerine katılmak, bu kurum ve kuruluşların ürettiği ve üretmekte olduğu ithal ve ihraç malları alıp toptan ve perakende olarak pazarlamasını, dağıtımını ve gerektiğinde depolamasını yapmak. p -Ev ürünleri, mutfak eşyaları, cam ve camdan mamul ev eşyaları züccaciye ürünleri, ev dekorasyon ürünleri, kristal avize, aydınlatma malzemeleri alım satımı, ithal ve ihracı, bu ürünlerin pazarlanması. -Her türlü züccaciye, çelik mutfak eşyası, şişe, cam ürünleri, porselen, emaye, plastikten mamul ürünler, mutfak eşyaları alım satımı, ithalatı ve ihracatı.  r.      Şirket yukarıda yazılı işletme konularının içinde kalmak şartı ile her türlü iç ve dış mümessillik, acentelik, bayilik, distribütörlük, komisyonculuk yapabilir. Hukuka uygun her türlü sözleşmeleri akdedebilir. İç ve dış teknik yardım, know-how anlaşmaları yapabilir, Patent, ihtira beraatı gibi sınaî haklar kazanabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, yerli ve yabancı her türlü gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir. Ortaklıklara iştirak edebilir, ortaktan her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir ve ortağa satabilir. Şirket üçüncü kişi lehine ipotek verebilir. Yukarıda sıralanan faaliyetlerin gerektirdiği malzeme, makine yedekparçaları ve diğer demirbaş eşyaları yurt içinden ve yut dışından temin edebilir, bunların alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapabilir.Şirket konuları ile ilgili alanlarda yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan her türlü kredi ve teşvik kredisi temin edebilir. Resmi ve özel  sektörün  açacağı ihalelere girebilir, taahhüt işleri yapabilir, faaliyet konuları ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında işleri, şube, atölye, depo, imalathane, stüdyo, fabrikalar, satış mağazaları açabilir, kurabilir, satın alabilir, devir edebilir. Şirket kara taşıma araçları ile iş makinelerini alır satar, kiralayabilir ve de kiraya verebilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve bunlara ilişkin hakları alabilir,satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir. İpotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükuna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu.


KMU İnşaat Anonim Şirketi adres: Çekmeköy, Merkez Mahallesi, Erenler Caddesi, No:1/5.