Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nda ihale tartışması!

Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nda ihale tartışması!Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin iptal ettiği “işin” sürdüğünü belirten avukat Kazım Pak, bakanlığa gönderdiği yazıda mahkeme kararına uyulmasını talep etti.


Ulaştırma Bakanlığı’nın, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) aldığı ihalelerle tartışmaya neden olan EZE İnşaat’ın “Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı” yapım ihalesini mahkeme kararına karşın durdurmadığı öğrenildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; ihaleye karşı açtığı davayı kazanan Güneş Asfalt şirketinin avukatı Kazım Pak, bakanlığa yazı yazarak tebligatın üzerinden 3 ay geçtiğini ancak işin tasfiyesinin yapılmadığını belirtti. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 17 Eylül 2020 tarihinde, “21/b maddesine göre pazarlık usulü” ile “Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Yapım İşi” ihalesini gerçekleştirdi. İhaleyi EZE İnşaat Anonim Şirketi 284 milyon TL bedelle aldı. 

OYBİRLİĞİYLE İPTAL

Güneş Asfalt Ticaret ve Sanayi Şirketi Körfez Şubesi, ihalenin iptali istemiyle dava açtı.  Ankara  3. İdare Mahkemesi 29 Aralık 2020’de ihaleyi iptal etti. Mahkeme oybirliğiyle aldığı iptal kararında şu nedenleri açıkladı: 

“İhaleye davet edilen firmaların yeterlilik kriterlerini sağlamadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda hareket edilmediği, ihaleye davet edilen firmaların iş deneyim belgelerinin iş tanımına uymadığı ve yeterli olmadığı, dava konusu ihalede hukuka uyarlık bulunmadığı.” 

 Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı

Davacı şirketin avukatı Kazım Pak, 7 Nisan’da bakanlığa yazı göndererek, iptal kararına karşın işin sürdürüldüğünü dile getirdi. Avukat Pak yazısında şu ifadelere yer verdi: 

“İhale iptal kararına rağmen işin yapılacağı yerde, süratli ve gereksiz, idareyi ve kamuyu zarara uğratacak şekilde imalat yapıldığı bilgi ve görgüsü üzerine Kocaeli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ‘2021/16 D.iş’ sayılı dosyasında durum tespiti yapılmıştır. Mahkemece resen seçilen bilirkişi tarafından sunulan raporda imalatların hızlı bir şekilde devam ettiği, çalışma alanı içerisinde kazı, dolgu ve fore kazık işlemlerinin yapıldığı, su kanalı betonarme imalatının yapımına devam edildiği, işlerin ivedilikle yapıldığı belirtilmiştir.” 

‘KARAR DERHAL UYGULANSIN’

Pak, yazısında idarenin mahkeme kararlarına karşı “takdir hakkı” bulunmadığını, karara uymak zorunda olduğunu hatırlatarak iptal edilen ihale, ilgili kararın “derhal uygulanmasını” talep etti. Pak, bakanlığa gönderdiği yazıda, “Mahkeme kararının tebliğine rağmen Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uyarınca işin tasfiyesinin yapılmaması, zorunlu olmayan imalatların yapımına müsaade edilmesi ihaleye fesat, edimin ifasına fesat ve görevi kötüye kullanma suçlarının maddi ve manevi unsurlarını oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı. Eze İnşaat A.Ş’nin sözleşmesinin feshedilmesi gerektiğini dile getiren Pak, “1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2.maddesi uyarınca” ilgili tüm bilgi ve belgeleri talep etti.

Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nda son durum ne?