18 / 08 / 2022

Kocaeli'de 5.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Kocaeli'de 5.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Kocaeli İli Başiskele İlçesi'nde üzerinde iki asma kat atölye bulunan arsa Kocaeli 2.İcra Dairesi tarafından 18 Kasım 2015 günü saat 11:20 ile 11:30 arası açık artırma usulüyle ihale edilecek.Kocaeli Başiskele İlçesi'nde üzerinde iki adet atölye yer alan arsa 5 milyon 597 bin TL bedelle Kocaeli 2.İcra Dairesi tarafınca satışa çıkacak.


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Taşınmazın Özellikleri: Kocaeli ili, Başiskele ilçesi Kullar Mah. 1523 Parselde kayıtlı, 7.015.30m2 yüzölçümlü bir imalathane iki asma kat biratelye ve arsası nitelikli taşınmaz; Başiskele İlçesi Karadenizliler Mahallesi içinde kalan taşınmaz D-130 Karayolu ve Fakülte Caddesinin doğusunda, Başyiğit caddesinin kuzeyinde No;l82 adresinde kalmaktadır, parsel üzerinde 4 ayrı tipte bina bulunmaktadır, bu binalardan:


1.Bina: Parselin güney kısmında Dayco ambar ve idari binası isimli (Chimirec Avrasya) geri toplama merkezi olarak kullanılan yapılardandır. İdari yapının yüksekliği 6,50mt. betonermekarnas yapı sistemi ile yapılmış 2 katlıdır. Yapının bu kısmının zemin katında büro, alım bölümü, revir, laboratuvar. Üst katında genel müdürlük, mali işler gibi bölümler bulunmakta, zemin döşemeleri seramik kaplama, pencereler alüminyum doğramadır, Toplam kullanım alanı 502,00m2 dir.


2.Bina: idari binanın kuzey bitişiği ambar olarak kullanılmaktadır, yapının yüksekliği 9,50mt çelik kontrüksiyon direk üzeri çelik kontrüksiyon çatı şeklinde yapılmış çatı kaplama malzemesi trapez çatı malzemesidir, etrafı sandviç panel ile kaplı yer döşemesi grobeton beton üzeri şaptır, keşif anında bu alanın depo olarak kullanıldığı görülmüştür, kullanım alanı 2199.00m2 dir. (2450-502/2=2199)


3.Bina: idari inanın kuzey bitişiğinde atölye olarak kullanılmaktadır, yapının yüksekliği 5.25mt. Çelik kontrüksiyon direk üzeri çelik kontrüksiyon çatı şeklinde yapılmış çatı kaplama malzemesi trapez çatı malzemesidir, etrafı sandviç panel ile kaplı yer döşemesi grobeton beton üzeri şaptır, keşif anında bu alanın depo olarak kullanıldığı görülmüştür. Kullanım alanı 246,00 m2 dir.


4.Bina: Parselin kuzey kısmında 1516 nolu parsele bitişik olarak yapılmış depo olarak kullanılmaktadır, bu yapının yüksekliği 12,50 mt. çelik kontrüksiyon direk üzeri çelik kontrüksiyon çatı şeklinde yapılmış çatı kaplama malzemesi trapez çatı malzemesidir, etrafı sandviç panel ile kaplı yer döşemesi grobeton beton üzeri şaptır. Keşif sırasında işyerinin kiracı tarafından geri dönüşüm toplama merkezi olarak işletildiği görülmüştür.'


Bu bina içerisinde 235m2 kullanım alanlı asma kat bulunmaktadır, yapı içerisinde idari ofisler, yönetim odası, wc, mutfak ve depo bölümü bulunmaktadır. Binanın kullanım alanı 1780.00m2 ve asma kat 235,00m2 olmak üzere tolam 2015,00m2'dir. Binalar yaklaşık 15 yıllık olduğundan yapı yıpranma payı %15 olarak alınmış, yapı inşaatında normal standart yapı malzemeleri kullanılmıştır. Binalardan 1.2. ve 4. Yapı (IV.) sınıf (A) grubu, 3. yapı (3.) sınıf (A) grubu yapı olarak değerlendirilmiştir.


İmar Durumu: İmar durumunda; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftasında yer alan parsellerin e:0.80 Hmax: Serbest yapılaşma koşullarına sahip "Sanayi Alanı" kullanımında kaldığı belirtilmektedir.


Kıymeti: 5.597.723,00 TL (%18 KDV alıcıya aittir.)


(Arsa: 2.455.355,00TL,


1.Bina: 320.025,00TL.


2.Bina: 1.401.862,50TL.


3.Bina: 135.915,00TL.


4.Bina: 1.284.565.50TL)


1.Satış Günü: 18/11/2015 günü 11:20 -11:30 arası 2.Satış Günü: 14/12/2015 günü 11:20 -11:30 arası


Satış Yeri: Belediye Mezat Salonu; M.alipaşa Mah. Bağdat Cad. Doğu Kışla Parkı No:28 İzmit/ Kocaeli Satış şartları:


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları ve toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci | artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133.üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/4352 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 15/10/2015