Kocaeli'deki çarpık kentleşme sorunu meclis gündeminde!

Kocaeli'deki çarpık kentleşme sorunu meclis gündeminde! Kocaeli'deki çarpık kentleşme sorunu meclis gündeminde!

Kocaeli'deki çarpık kentleşmenin etkileri ve önlemleri hakkında CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan öncülğünde Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge verildi..

Hafta sonu gezilecek 10 proje 3 site!

Kocaeli'deki çarpık kentleşmenin etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge verildi. 

 

Önerge, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 21 Milletvekili tarafından verildi. 

 

Önergede "Kocali için geliştirilecek kentsel dönüşüm projelerinin mahalle ölçeğinde değil bütüncül anlamda ele alınması ve tarihi kent kimliği bileşenlerini öne çıkaran stratejiler çerçevesinde geliştirilmesi gerekmektedir. 

 

Bu kapsamda tarihi kent merkezine yoğunluk getiren işlevlerin desantralizasyonu ile tarihi kent bileşenleri daha hissedilebilir ve yaşanabilir alanlar haline dönüştürülebilir" ifadelerine yer verildi. 

 

Ayrıca, tarihi kent bileşenlerinin çevresinde oluşmuş ve bu bileşenleri ezen kimliksiz yapılaşmanın rehabilitasyonu için de fikir projeleri üretilerek bu projelerin hayata geçirilmesi konusunda disiplinler arası çalışmalarla ilgili acil önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.