Konkordato ile iflas ertelemenin arasındaki fark ne?

Konkordato ile iflas ertelemenin arasındaki fark ne? Konkordato ile iflas ertelemenin arasındaki fark ne?

Borçlu şirketlerin borcundan kurtulma yolları konkordato ve iflas erteleme olarak sıralanıyor. Peki, konkordato nedir? İflas erteleme nedir? Konkordato ile iflas ertelemenin arasındaki fark nedir?


Konkordato kendi kusuru olmaksızın mali durumu bozulmuş olan dürüst borçluları korumak için uygulanıyor. 

Konkordato, bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma oluyor. Konkordato, çoğu zaman vade kazandırarak ticaret faaliyetlerin devamını sağlıyor.

Konkordatoda borçlu alacaklılarının en az 3'te 2'si ile bir anlaşma yapıyor. Burada alacaklılar, alacaklılarının bir kısmından feragat ediyor.

Borçlu bu konkordato anlaşmasını yaptıktan sonra ilgili ticaret mahkemesinden bu kararı tasdik ettirerek kesinleştirmiş oluyor. Borçlu, konkordato ile varılan anlaşma gereği, borçlarının belirli bir kısmını ödeyerek tüm borçlarından kurtulabiliyor.

İflas erteleme ise, malvarlığı borca batık olan bir şirketin bir yandan alacaklılarını korurken, bir yandan da o şirkete zaman kazandırarak borçlarını ödemesini sağlayan ve onu ekonomiye kazandıran bir yol oluyor.

Borçlu şirket gerekli belgeler ve inandırıcı bir iyileşme projesi ile bağlu olduğu icra mahkemesine iflas erteleme talebinde bulunabiliyor. Talep mahkemece değerlendiriliyor. Ön bilirkişi raporu ile iflas erteleme davasının görülmesine kanaat oluşursa mahkeme davayı görmeye başlıyor. Tüm alacaklıların da katılımı ile iflas erteleme davası sürecek olup bu süreçte şirkete bütün faaliyetleri yürütmesi amacı ile bir kayyum heyeti atanıyor. Kayyum heyeti şirketi idaresi süresince, ticaret mahkemesine 3 ayda 1 rapor vererek mahkemeyi bilgilendirecek.

Eğer mahkeme kayyumlar tarafından verilen raporlar neticesinde şirketin gerçekten iflasın ertelenmesine ilişkin bir kanaat oluşursa, iflas erteleme sonucunda da şirketin yeniden ekonomiye kazandıralacağı ve alacaklılarına borcunu da ödeyebileceği gibi bir kanaat oluşursa 1'er yıllık sürelerler toplam 4 yıla kadar iflas erteleme verilebiliyor.

Konkordato ile iflas ertelemenin arasındaki fark ne?

İflasta bütün alacaklıların tahsil edilmesi ve dolayısı ile bütün alacaklılarla muhattap olma durumu söz konusu olurken, konkordatoda alacaklıların sadece bir kısmı ile anlaşılması ve alacaklıların bir kısmının ödenmesi durumu söz konusu oluyor.


Ev aldığı firma konkordato isteyen vatandaş ne yapacak?

Her borçlu konkordato talebinde bulunamaz!