Konkordatoda geçici süreler tamamlandı!

Konkordatoda geçici süreler tamamlandı! Konkordatoda geçici süreler tamamlandı!

Konkordato kesin mühlet sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ankara Barosu’na üye Av. Ümit Erkan Durna, geçen yılın ortalarında konkordato başvurusunda bulunanların kesin mühlet aşamasına geldiğini hatırlattı. 

Onbir şirket ve bir gerçek kişinin dosyasında konkordato komiseri olan  Ankara  Barosu’na üye Av. Ümit Erkan Durna, konkordato kesin mühlet sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, geçen yılın ortalarında konkordato başvurusunda bulunanların kesin mühlet aşamasına geldiğini söyleyen Av. Durna, çekişmeli alacaklar ve rehinli alacaklara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Durna “Komiserin, kesin mühlet sürecinde Ticaret Sicili Gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmi ilan portalında yapacağı ilanla, alacaklıları, ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde alacaklarını bildirmeye davet eder. Bu süre içerisinde alacaklılarını bildirmeyen alacaklıların, konkordato talebinde bulunan borçlunun bilançosunda kayıtlı olmamaları halinde, konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmezler” diye konuştu.

Av. Durna açıklamasına şu şekilde devam etti: “Eğer alacaklının bildirdiği alacak miktarı ile borçlunun kayıtlarında yer alan borç miktarı uyuşmaz ise, uyuşmazlık konusu kısım üzerinden alacaklının konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilip edilmeyeceği hususunda Mahkeme karar verir. Bu konuda komiserlere büyük iş düşüyor.”

Rehinli alacaklara ilişkin farklı yorumların bulunduğunu söyleyen Av. Durna “Öncelikle bir alacaklının konkordato sürecinde rehinli alacaklı sayılabilmesi için,Geçici süreler tamamlandı, konkordatoda kesin mühlet aşamasında kritik uyarılar
rehnedilen malın mülkiyetinin doğrudan konkordato talebinde bulunan borçluya ait olması gerekir. Üçüncü kişilerin, maliki oldukları malları konkordato talebinde bulunan borçlunun borcu için rehnetmeleri halinde, bu alacaklının alacağının konkordato sürecinde rehinli sayılmaz. Diğer alacaklılarla aynı statüde olur. Mahkeme tarafından konkordato tasdik edilirse bu alacağa da kesin mühlet verildiği tarihten itibaren faiz işletilemez. Bu husus, özellikle de banka kredileri açısından önemli bir yere sahip” dedi.

Av. Durna, şu ifadeleri kullandı: “Konkordatonun mahkemece tasdik olunması halinde, projede ne öngörülürse öngörülsün, konkordatoya muvafakat etmeyen alacaklının varsa kefile karşı bütün haklarını muhafaza eder. Hatta konkordatoya muvafakat eden alacaklının dahi alacağını ödeme karşılığı kefile devretmeyi teklif ettiğini ve yapılacak toplantıları en az 10 gün önceden haber verdiğini ispat etmesi şartıyla, kefile karşı bütün haklarını muhafaza eder.”
 

Konkordatoda dengelenme süreci başladı!