Konut satış sözleşmesinden dönme hakkı!

Konut satış sözleşmesinden dönme hakkı!Konut satış sözleşmesi imzalayan tüketicinin sahip olduğu haklar arasında sözleşmeden dönme hakkı da yer alıyor. Peki, konut satış sözleşmesinden dönme hakkı nasıl kullanılır? Ne zaman kullanılabilir?


Konut satış sözleşmesinden dönme hakkı!

Konut satış sözleşmesi imzalayan tüketicinin sahip olduğu haklar arasında sözleşmeden dönme hakkı da yer alıyor. Bu hak, konut satışında, devir veya teslim tarihine kadar kullanılabiliyor.


Tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı bulunuyor. Peki, konut satış sözleşmesinden dönme hakkı nasıl kullanılır? Nasıl bildirim yapılır?


Sözleşmeden dönme bildiriminin satıcıya noterlikler aracılığıyla yöneltilmesi gerekiyor. Ön ödemeli konut satış sözleşmesi yönetmeliğinde yer alan diğer esaslar şu şekilde sıralanıyor:


Konut bedelinin bir kısmının bağlı kredi ile karşılanması durumunda, tüketicinin sözleşmeden dönme hakkını kullandığına ilişkin bilgi, satıcı tarafından ilgili konut finansmanı kuruluşuna derhal bildirilir.


Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; ön ödemeli konut satışı nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.


Aşağıdaki hallerde tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemiyor:

-Satıcının yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi,


-Tüketicinin ölmesi,


-Tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi,


-Ön ödemeli konut satışının taksitle yapılması durumunda, mevcut sözleşmenin yerine konut teslim tarihini geçmeyen ve tüketicinin mevcut sözleşmeye göre talep edilen vade farkını ödemeyi de kabul ettiği yeni bir taksitle satış sözleşmesinin kurulmasına ilişkin önerisinin, satıcı tarafından kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmeden dönülmesi.


Bir konutun birden fazla tüketiciye satılması nedeniyle tüketicinin sözleşmeden dönmesi halinde, tüketiciden ön ödemeli konut satışı nedeniyle oluşan vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında hiçbir bedel talep edilemez.


Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir.


Konut bedelinin bir kısmının bağlı kredi ile karşılanması durumunda, tüketicinin ödediği satış bedeli, satıcı tarafından dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde yalnızca üçüncü fıkrada belirtilen masraf ve tazminat tutarı düşülerek ilgili konut finansmanı kuruluşuna iade edilir. Konut finansmanı kuruluşu söz konusu tutarı, Kanunun 37 nci maddesine uygun olarak tüketiciye derhal geri öder.


Satıcıya veya konut finansmanı kuruluşuna ödenen bedel ile tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgenin iade edildiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.


Konut satış sözleşmesi noter ücreti ne kadar?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com