Konut sigortası yaptırın! Tüm risklerden korunun!

Konut sigortası yaptırın! Tüm risklerden korunun! Konut sigortası yaptırın! Tüm risklerden korunun!

Uzun yıllar boyunca çalışarak sahip olunan konutları güvence altına almak için konut sigortası yaptırılması gerekiyor. Cüzi miktarda primlerle konut sigortası yaptırıp tüm riskleri önleyebilirsiniz.Ev sahibi olmak için uzun yıllar boyunca birikim yapılması gerekiyor. Uzun yıllar çalışarak yapılan birikimler sonucunda alınan evler büyük değere sahip. Yıllarca boyunca çalışarak alınan evler ise sigorta yaptırılıp güvence altına alınıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; konut sigortasıyla bir evde yaşanacak tüm olumsuzluklar engellenebiliyor. Konut sigortası sadece ev için değil evin içinde yer alan eşyaları da güvence altına alıyor. Evde bulunan televizyondan buzdolabına, kasa içindeki ziynet eşyalarından su tesisatındaki probleme kadar bir evde bulunan tüm olumsuzluklar konut sigortası ile bertaraf edilebiliyor.

NELER TEMİNAT ALTINA ALINABİLİYOR?

Konut sigortası yaptırıp yangın, hırsızlık, deprem, su baskını gibi sorunların yanında ek teminatların da poliçede olmasıyla beraber evinizde yaşanacak tüm sorunların önüne geçiliyor. Konut sigortasıyla ek teminatlar genişletilip riskleri en aza düşürüyor.

EK TEMİNATLAR NELER?

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler: Bu tür hareketlerin neden olacağı zararları güvence altına alıyor. Her bir hasarda, hasar bedelinin %5’i (yüzde beş) oranında muafiyet uygulanıyor.

Cam kırılması
Bu teminat sabit ve dik durumda takılı olan cam ile aynaların kırılması sonucunda meydana gelebilecek zararları güvence altına alır.

Ferdi kaza
Sigortalının riziko adresinde poliçe kapsamı çerçevesinde gerçekleşecek bir kaza sonucunda vefat etmesi halinde lehdarına, sürekli olarak sakat kalması halinde kendisine poliçede belirtilen limitler ve genel şartlar dahilinde tazminat ödenir.

Hırsızlık
Hırsızlık sonucu çalınan eşyaları ve hırsızın bina veya eşyalara vereceği zararları güvence altına alır.

Yardım hizmetleri
Su tesisatı, elektrik, çilingir, cam ve benzeri tamir işleri ile acil servis ve irtibat hizmetleri verilmesini sağlar.

Enflasyondan korunma
Bu teminat enflasyon ortamında bina ve eşyaların güncel değerini korumasını sağlar. Sigorta bedeline sigorta süresi boyunca seçilecek enflasyondan korunma oranı kadar artış uygulanır. Ancak hasar tarihinde seçilen oran Devlet İstatistik Enstitüsü’nün açıklamış olduğu oranın üzerinde ise DİE’nin oranı baz alınır.

Dahili su
Su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donması sonucu evde oluşan zararlar ile muslukların açık unutulması gibi durumlarda meydana gelebilecek hasarları güvence altına alır.

Araç çarpması
Kara ve hava taşıtlarının sigortalı konuta çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.

Duman
Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış, ısıtma ve pişirme cihazlarının kusurlu şekilde çalışması nedeniyle çıkan dumanın neden olduğu zararları güvence altına alır.

Yangın mali mesuliyet ve kira kaybı
Sigortalının, kiracının ve mal sahibinin sorumluluklarından doğan bir hasar sonucunda birbirlerine karşı verebilecekleri zararları güvence altına alır.

Enkaz kaldırma
Hasar sonucu meydana gelen yıkıntının taşınma masraflarını güvence altına alır.

Alternatif ikametgah değişikliği masrafları
Bir hasar sonucu sigortalı konutun kullanılamaz hale gelmesi durumunda, hasarlı konutun tamiri ve yeniden inşası sürerken kullanılan diğer konutun kullanma maliyeti poliçede belirtilmiş teminat ve limiti dahilinde karşılanır.

Doğal Afet Risklerini Güvenceye Alan Teminatlar

Sel/su baskını
Sigortalanan konutun civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşması ile olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel sonucu dışarıdan basan suların vereceği zararları güvence altına alır.

Deprem ve yanardağ püskürmesi
Deprem ve yanardağ püskürmesinin sigortalı değerler üzerinde doğrudan neden olacağı bütün zararları güvence altına alır. Deprem hasarlarında öncelikle zorunlu deprem sigortası (DASK) limiti dahilinde ödeme yapar. DASK poliçesi DASK tarafından belirlenen bir üst limite kadar güvence sağlar. Bu bedeli aşan kısım için konut sigortası kapsamında yer alan deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının isteğe bağlı olarak alınması gerekir.

Yer kayması
Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsa veya civarında oluşan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigortalı değerlerde oluşacak hasarları güvence altına alır.

Fırtına
Fırtına veya fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.

Kar ağırlığı
Yoğun yağıştan sonra çatı üzerinde biriken kar, ağırlığı nedeniyle çatıya ve bina ile içindeki eşyalara zarar verebilir. Kar ağırlığı teminatı bina ve içindeki sigortalı değerlerde meydana gelen hasarları güvence altına alır. 

20 soruda DASK!