Konut tapu harcı 2020!

Konut tapu harcı 2020!

2020 yılında satışa konu olan konutlar için ne kadar tapu harcı ödenecek? Konut tapu harcı 2020 ne kadar oldu? İşte konut tapu harcı oranı 2020...


28 Aralık tarihinde Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tapu harcı oranları belli oldu. 2020'de tahsil edilecek tapu harçları açıklandı.

Tebliğe göre bu yıl da gayrimenkullerin devir işlemi için binde 20 oranında harç tahsil edileceği bilgisi yer aldı. Tapu harcı, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor. Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanıyor. “Emlâk vergisi değeri” ifadesi; Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değeri oluyor. 

Gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan edilmesi gerekiyor. Bu bedel en düşük olarak, devredilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri olabiliyor ancak; gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması halinde ise, tapu harcının bu gerçek devir bedeli üzerinden hesaplanarak ödenecek.

Konut tapu harcı hesaplama 2020

Evin değeri: 300 bin TL
Tapu harcı oranı: Binde 20
Tapu harcı bedeli: 6 bin TL
Toplam ödenecek harç: 12 bin TL

Tapuda satıcıdan istenen belgeler

1- Tapu aslı veya fotokopisi
2- 1 Resim
3- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
4- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)
5- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Tapuda alıcıdan istenen belgeler

1- 2 Resim
2- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
3- T.C. Kimlik Numarası
4- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Konut tapu harcı 2019!

2020'de ev alanlar ne kadar tapu harcı ödeyecek?

 

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com