Konut ve işyerleri çatılarına sigorta yapılır mı?

Konut ve işyerleri çatılarına sigorta yapılır mı?


Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Oya Armutçu bugünkü yazısında, rüzgar nedeniyle uçan evlerinin çatılarının sigortalanıp sigortalanmadığını kaleme aldı.


Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Oya Armutçu "Çatı sigorta ettirilir mi?" başlıklı yazısında rüzgar nedeniyle uçan evlerinin çatılarının sigortlanıp sigortlanmadığını kaleme aldı. "İstanbul’da son yaşanan kuvvetli fırtına sonrasında AFAD verilerine göre 528 çatı uçtu, 839 ağaç devrildi. Peki, uçan çatı parçalarının arabalara verdiği hasarı kim öder?" diyerek yazısına başlayan Armutçu devamında şunları yazdı...

Ortak alan olan çatılar sigorta ettirilebilir mi? Yönetici, “Ortak Alan Sigortası” yaptırmak zorunda mı? Site-apartmanlarda deprem sigortası gibi “Ortak Alan Sigortası” zorunlu değil. Ancak, genel kurulda oy çokluğuyla karar alınırsa yaptırabilirsiniz. Poliçenizde, uçan çatının arabalara vereceği hasar teminat altındaysa sigorta şirketi zararı öder. Ancak, sigortanız yoksa kasko şirketi hasarlı araç sahibine ödediği parayı, o apartman/sitedeki kat maliklerine arsa payları oranında rücu edebilir.

 Konut ve işyerleri çatılarına sigorta yapılır mı?

“Bizim sitede bir bloğun çatısı uçtu. Üç araç hasar gördü. Bu olayda yöneticinin bir sorumluluğu var mı? Çatı sigorta edilebilir mi? ‘Yönetici sigorta yapmadı’ diye sorumlu olur mu? Sitede ortak alan yer ve tesislerimiz sigortalı olsaydı araçlardaki zararı sigorta karşılar mıydı?”

ORTAK ALAN SİGORTASI NASIL YAPTIRILIR?

Bu soru ve diğer güncel sorularınızı İstanbul Barosu avukatlarından Özlem Kaya yanıtladı. Kaya’ya yönelttiğim sorularınız ve yanıtları bakın şöyle:

“Binalarda yalnızca deprem sigortasının yaptırılması kanunen zorunludur. Binalarda ve sitelerdeki ortak alanların sigorta ettirilmesi kat maliklerinin bu konuda genel kurulda (GK) oy çokluğuyla karar almasına bağlıdır. Böyle bir karar alınmışsa ve bütçede para varsa yönetici kat maliklerince belirlenen sigorta değeri üzerinden binayı sigortalatmakla yükümlüdür.

 

YÖNETİCİ NE ZAMAN SORUMLU OLUR?

Kat maliklerince karar alınmış ve sigorta primleri arsa payları oranında tahsil edilmiş ancak buna rağmen yönetici tarafından sigorta sözleşmesi yapılmamışsa ancak o zaman yöneticinin şahsi sorumluluğu doğar. GK’da herhangi bir karar alınmamışsa ve sigorta yapılması için bütçe oluşturulmamışsa, para toplanmamışsa ‘sigorta yaptırmadı’ diye yönetici sorumlu olmaz.

SİGORTA ŞİRKETİ HASARI ÖDER

Binanın çatısı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) gereğince mutlak ortak alanlardan sayıldığından ‘Ortak Alan Sigorta’ poliçesi kapsamında yer alır. Eğer binada ortak alan sigortası yaptırılmış olsaydı poliçede teminat altına alınmış olmak kaydıyla fırtınanın sebep olduğu hasarın sigorta şirketince karşılanması mümkün olabilecekti.

KASKO ŞİRKETİ ZARARI MALİKLERE RÜCU EDEBİLİR

Somut olayda sitede sigorta olmadığından çatının uçması sonucu zarar gören üç adet aracın hasarı, araçların varsa kendi kasko poliçesinden karşılanacaktır. Sigorta şirketi kendi sigortalısı olan araç sahibine ödediği hasar tazminatı tutarını apartmandaki/sitedeki kat maliklerine arsa payları oranında rücu edebilir. Çünkü Türk Borçlar Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince yapı malikleri binanın bakılmasından, onarılmasından ve korunmasından sorumludurlar. Buna uyulmaması halinde meydana gelen zararlardan kat malikleri olayın meydana gelmesinde kusuru olmasa da sorumlu olurlar.

Konut ve işyerleri çatılarına sigorta yapılır mı?

YÖNETİCİ, KOKU YAPAN LOKANTAYI TAHLİYE ETTİREBİLİR Mİ?

Soru: Oturduğum apartmanın girişindeki dükkân lokanta olarak işletiliyor. Sabah erken saatlerden itibaren yoğun bir yemek kokusu apartmanı kaplıyor. Kapı pencere açamaz olduk. Yöneticiye şikâyette bulundum. Yönetim tarafından lokanta sahibine 1-2 kez ihtar gönderildi ama durumda bir değişiklik olmadı. Yöneticiye bu işyerini tahliye edilmesi gerektiğini söylüyorum ama kendisinin bir şey yapamayacağını söylüyor. Bu konu yöneticinin görevi değil mi dir? Kokuya sebep olan lokanta nasıl tahliye edilebilir?

Evlerdeki fırtına hasarını sigorta karşılar mı?