11 / 08 / 2022

Kooperatif ortaklığına giriş dilekçesi!

Kooperatif ortaklığına giriş dilekçesi!

Kooperatif ortaklığı için belirli şartlar gerekiyor.Kooperatifin kurulması için ortakların verilen dilekçe vermeleri şartı da bulunuyor.Peki,kooperatif ortaklığına giriş dilekçesi nasıl yazılır?İşte,kooperatif ortaklığına giriş dilekçesi!Kooperatif ortaklığına giriş dilekçesi!

Kooperatif ortaklığı tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım amacıyla kurulan teşkilatlar olarak karşımıza çıkıyor.


Kooperatifin mutlaka 7 ortağının bulunması gerekiyor ve bu sayının tamamlanmaması durumunda koopearatif kurulamıyor.


Kooperatif adını sadece kanuna göre kurulmuş teşekküller kullanabiliyor. Kooperatifler ve üst kuruluşlarının unvanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerine yer verilemiyor. Ayırca; Sermaye miktarı sınırlandırılarak kooperatif de kurulamıyor.


Kooperatif ortaklığı başvuru dilekçesi yazarken şu şekilde yazılması gerekiyor:................ KOOPERATİFİ ORTAK KAYIT ve KABUL DİLEKÇESİ

 

ADI SOYADI:

BABA ADI:

DOĞUM YERİ VE YILI:

BAĞLI OLDUĞU SOS.GÜV.KUR.:

İŞ YERİ ADRESİ, TELEFON NO:

İKAMETGAH ADRESİ:

ORTAĞIN ADINA HABERDAR 

EDİLEBİLECEK KİŞİNİN ADRESİ:

 

 1163 sayılı Kooperatifler kanununa göre düzenlenmiş ....................... KOOPERATİFİ Ana sözleşmesini okudum. 1163 sayılı Kooperatifler kanunu, Kooperatif Anasözleşmesi, Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun hüküm ve kararlarına uymaya, vecibelerini yerine getirmediğim taktirde ilişiğimin kesilmesine itirazım olmayacağını peşinen kabullenir ve taahhüt eder,

 

Ortaklığımın kabulünü Olur’larınıza sunarım.

            

 Ad Soyad İmza

 

 Kooperatif Yönetim Kurulunun …../…../20….tarih ve 20…../………..sayılı kararı ile ortaklığa kabul edilmiştir.

 

                                                                                II.Başkan               Başkan


Kooperatif Giriş Tarihi         :

Kooperatif Giriş Numarası                : 

 


Kooperatif nasıl kapatılır?Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com