11 / 08 / 2022

Kooperatif ortaklık başvuru dilekçesi!

Kooperatif ortaklık başvuru dilekçesi!

Kooperatife ortak olmak isteyen gerçek ve tüzelkişiler, kooperatif anasözleşmesi hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul ettiklerini belirten bir yazı ile kooperatif yönetim kuruluna başvururlar. İşte kooperatif ortaklık başvuru dilekçesi...Kooperatif ortaklık başvuru dilekçesi!

Kooperatif ortaklığına girmek için gerçek kişilerin medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmaları gerekiyor. Ortak olmak isteyen gerçek ve tüzelkişiler, kooperatif anasözleşmesi hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul ettiklerini belirten bir yazı ile kooperatif yönetim kuruluna başvururlar. 


Kooperatif, ortaklarına kendi varlığı dışında şahsi bir sorumluluk veya ek ödemeler yüklüyor ise ortak olmak isteği, bu yükümlerin yazılı olarak kabul edilmesi halinde değer taşır.

 

Yönetim Kurulu; ortaklar ile ortak olmak için müracat edenlerin anasözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak zorundadır.

 

Yapı kooperatiflerinde konut, işyeri ve ortak sayısı genel kurulca belirlenir. Yönetim Kurulu, genel kurulca kararlaştırılan sayının üzerinde ortak kaydedemez. Peki, Kooperatif ortaklık başvuru dilekçesi nasıl yazılır?


Kooperatif ortaklık başvuru dilekçesi örneği...


................ KOOPERATİFİ 

ORTAK KAYIT ve KABUL DİLEKÇESİ

 

ADI SOYADI:

BABA ADI:

DOĞUM YERİ VE YILI:

BAĞLI OLDUĞU SOS.GÜV.KUR.:

İŞ YERİ ADRESİ, TELEFON NO:

İKAMETGAH ADRESİ:

ORTAĞIN ADINA HABERDAR 

EDİLEBİLECEK KİŞİNİN ADRESİ:

 

 1163 sayılı Kooperatifler kanununa göre düzenlenmiş ....................... KOOPERATİFİ Ana sözleşmesini okudum. 1163 sayılı Kooperatifler kanunu, Kooperatif Anasözleşmesi, Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun hüküm ve kararlarına uymaya, vecibelerini yerine getirmediğim taktirde ilişiğimin kesilmesine itirazım olmayacağını peşinen kabullenir ve taahhüt eder,

 

Ortaklığımın kabulünü Olur’larınıza sunarım.

            

 Ad Soyad İmza

 

 Kooperatif Yönetim Kurulunun …../…../20….tarih ve 20…../………..sayılı kararı ile ortaklığa kabul edilmiştir.

 

                                                                                II.Başkan               Başkan


Kooperatif Giriş Tarihi         :

Kooperatif Giriş Numarası                : 

 

Üyelik için istenen Belgeler :

- İkametgah Belgesi (Muhtarlıktan alınacak)

- Nüfus Kağıdı Örneği (Muhtarlıktan veya işyerinden alınacak)

- 3 Adet Vesikalık Fotoğraf

- Noterden onaylı imza beyannamesi


Kooperatif kuruluş işlemleri 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com