10 / 08 / 2022

Veraset ilamı başvuru dilekçesi!

Veraset ilamı başvuru dilekçesi!

Yasal olarak kimin mirasçı olduğunu kimin olmadığını gösteren veraset ilamı başvuru dilekçesi için haberimizi inceleyebilirsiniz...Veraset ilamı başvuru dilekçesi!

Veraset ilamı başvurusunda bulunurken dilekçede belirtilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Bunlar arasında davayı açan kimsenin bilgileri, dava konusu (veraset), kişinin açık adres bilgileri yer alıyor. Dilekçede yer alması gereken diğer detayları örnek veraset ilamı başvuru dilekçesi nden inceleyebilirsiniz.


Veraset ilamı başvuru dilekçesi..


........... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


Davacı  :   (Veraset edenin babası, annesi, eşi veya kardeşi açabilir) Adres

Davalı  :    Hasımsız

Dava    :    Veraset

Olaylar :


..............................ili, ............................ İlçesi, ...............hane, ..............cilt, ..............sahife  nüfusuna kayıtlı (oğlum/eşim/kardeşim) .............................................. ......./........./.......... tarihinde askerlik vazifesini ifa ederken vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçı olarak .......................................................(babası/ annesi/ eşi/ çocukları) ................................... bırakmıştır.Veraset ilamının düzenlenip, tarafımıza verilmesi için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur. 


Hukuki, sebepler:M.K. ve ilgili mevzuat

Deliller: Nüfus kayıtları ve tanık beyanları

Talep:Belirttiğim nedenlerden dolayı bir suret veraset ilamının düzenlenip tarafıma verilmesini saygıyla arz ederim. ...../......../20...

(Davacı)

(baba,anne,eş,kardeş)


Yukarıda örnek olarak verilen dilekçenin doldurulup, gerekli olan diğer belgelerin de temin edilmesi ile mirasçı olduğunu düşünen herkes, bu belgeyi almak için başvurabiliyor. Diğer belgeler;

-Ölüm belgesi,

-Nüfus Kayıt Örneği.


Veraset ilamı nereden alınır..

Veraset ilamı, Sulh Hukuk Mahkemelerine yapılan müracat ile alınıyor. Az önce de belirttiğimiz gibi, isteyen herkes istediği zaman veraset ilamı belgesini temin edebiliyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com