Köse Mehmet Raif Paşa'nın konağı restore edilince İhsan Raif Hanım Müzesi açılacak!

Köse Mehmet Raif Paşa'nın konağı restore edilince İhsan Raif Hanım Müzesi açılacak! Köse Mehmet Raif Paşa'nın konağı restore edilince İhsan Raif Hanım Müzesi açılacak!

Şişli Kaymakamlığı, 19. yüzyılda Köse Mehmet Raif Paşa'nın yaptırdığı konakta hizmet veriyor 

Kaymakam Mehmet Öklü, göreve geldiği günden beri konağın restorasyonu için her türlü bürokrasiye karşı mücadele vermiş. Bununla da kalmayıp Mehmet Raif Paşa'nın 1926'da vefat edene kadar konakta yaşamış kızı İhsan Raif Hanım'ın hayatına merak sarmış. 2008'den bugüne kadar yaptığı araştırmalarla birçok bilgi ve belge toplayan Öklü, şimdilerde belgesel niteliğinde bir kitap çıkarma hazırlığında. Kitabın adı, nihavent makamındaki bestesiyle tanınmış ve güftesi de zamanla bu bestekâra mal edilmiş bir şarkıdan geliyor: "Kimseye Etmem Şikâyet". Kaymakam Öklü, yakında restorasyonu tamamlanacak olan konağın bir odasında İhsan Raif Hanım Müzesi kurmayı planlıyor.   Yakup Kadri, Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Refik Halit Karay gibi yazar ve şairlerin anılarından anlaşıldığı üzere İhsan Raif Hanım'ın evinde edebiyat sohbetleri yapılmış, birçok şiir bestelenmiş. Türk müziğine hizmet eden Raif Hanım, kısacası aristokrat bir şairmiş. En bilinen eserlerinden "Kimseye etmem şikâyet, ağlarım ben halime" bugün birçok insan tarafından güfteyi nihavent makamındaki bestesiyle şöhrete ulaştıran Kemani Serkis Efendi'ye mal ediliyor. Hatta bazı köşe yazarları, Serkis Efendi'nin şarkıyı 1915 olayları öncesinde yazdığı ve "Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime" sözleriyle bu olaylara göndermede bulunduğunu iddia ediyor. Oysa Kaymakam Mehmet Öklü, güftenin İhsan Raif Hanım'a ait olduğunu, hatta bunu suzinak makamında bestelediğini, fakat nihavent beste kadar rağbet görmediğini vurguluyor. Elinde bu konuyla ilgili belgelerin de bulunduğunu söyleyen Öklü, şarkının 1915 olaylarına gönderme yaptığı iddiasının İhsan Hanım'ın "tam bir melodram" dediği hüzünlü hayatına haksızlık olduğunun altını çiziyor. Apandisit ameliyatı olmak için Avrupa'ya giden; ancak ameliyat masasından kalkamayan İhsan Hanım, Öklü'nün deyimiyle bugün Beş Hececiler diye anılan şairlerin en yaşlısından on beş yaş büyük, onların ablası, onlar daha doğmadan, sadece vatan şiirlerini değil, aşk şiirlerini de hece vezniyle yazmış. Ayrıca Halide Edip Adıvar, Şair Nigar gibi isimlerle de birlikte Kurtuluş Savaşı için önemli hizmetlerde bulunmuş. Zaman