Köyde inşaat izni alınır mı?

Köyde inşaat izni alınır mı? Köyde inşaat izni alınır mı?

Köy alanları ile ilgili imar koşulları, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile açıklanıyor. Peki, yönetmelik gereğince köyde inşaat izni alınır mı? Köyde ev yapma izni nereden alınır?Köyde imar izni nasıl alınır?

Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik alanı olarak tanımlanıyor.


Her ölçekteki imar planı sınırı, yerleşik alan sınırı, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarlarının dışında kalan alanlar, iskan dışı alan oluyor.


Köy alanları ile ilgili imar koşulları, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile açıklanıyor. Peki, yönetmelik gereğince köyde inşaat izni alınır mı? Köyde ev yapma izni nereden alınır?


Yönetmeliğe göre, yapıların inşaatı için ruhsat alınması gerekiyor. Ancak yapı inşaat işlemlerinden sonra yapı kullanma izni alınması gerekmiyor. Bu durum yönetmelikte şu şekilde açıklanıyor:


Köy sınırları içerisinde olması durumunda sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut , tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köy odası, köy camii vb. köy ortak yapıları inşaat ve yapı kullanma iznine tabi tutulmuyor. 


Buna göre bu yapılar için Yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve köy ihtiyar heyetinden izin alınması gerekiyor.


Bu yapılar dışındaki ruhsata tabi yapılara inşaat ve yapı kullanma izni, valiliklerce veriliyor. Köy imarı kaçtır?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com