KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama'dan 300 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı!

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama'dan 300 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı!

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama'nın 365 gün vadeli, 300 milyon TL tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru onaylandı. 


KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Tertip İhraç Belgesi hakkında açıklama yaptı.

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 10 milyar TL tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 75/1466 sayılı kararı ile onaylandı.

Şirket tarafından Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yüzde 51 Yönetim Sözleşmesi & yüzde 49 alım satıma dayalı yapıda; azami 365 gün vadeli, 300 milyon TL tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurunun onaylandığı duyurulduç

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 10.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.12.2020 tarih ve 75/1466 sayılı kararı ile onaylandığı 04.12.2020 tarihinde duyurulmuştu.

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, %51 Yönetim Sözleşmesi & %49 Alım Satıma Dayalı Yapıda ; azami 365 gün vadeli, 300.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 24/02/2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.

Tertip İhraç Belgesi için tıklayın