Kubilay Umul, Nurol GYO Yatırımcı İlişkileri Bölümü Komite Başkanı oldu!

Kubilay Umul, Nurol GYO Yatırımcı İlişkileri Bölümü Komite Başkanı oldu! Kubilay Umul, Nurol GYO Yatırımcı İlişkileri Bölümü Komite Başkanı oldu!

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatam Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Kubilay Umul, Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Komite Başkanı oldu!

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Nurol GYO tarafından yapılan açıklama şöyle;


Yönetim Kurulumuzun 13.06.2014 tarih ve 2014/15 sayılı kararıyla;


Şirketimizin 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine uyum gereği;


Kurumsal Yönetim Komitesine Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Alican SANSAR' ın atanmasına ve son durum itibariyle Kubilay UMUL (Komite Başkanı) Numan KEPOĞLU (Komite Üyesi) Alican SANSAR (Komite Üyesi) olarak görevlendirilmesine,


- Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerin de ise Numan KEPOĞLU (Komite Başkanı) Kubilay UMUL (Komite Üyesi) olarak devam etmesine, 


- Yönetim Kurulu Raporlama ve Sekreterya işlemleri için Alican SANSAR 'ın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.


Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.


pus