Kuran Yapı konkordato davası 15 Ocak'ta!

Kuran Yapı konkordato davası 15 Ocak'ta! Kuran Yapı konkordato davası 15 Ocak'ta!

Mali anlamda sıkıntılı bir süreç geçiren Kuran Yapı konkordato talep etti. Şirket için daha önce verilen 3 aylık geçici mühlet süresi dolduğundan bu süre 2 ay daha uzatıldı. Konkordato davası 15 Ocak 2019 tarihinde yapılacak....1969 yılında Tüm Hukukçular Birliği Başkanı Av. Mustafa Kuran tarafından kurulan Kuran Şirketler Topluluğu'nun yönetim kurulu başkanlığını 1991'den bu yana Hüseyin Kuran yürütüyor. 

Asrın Konakları Marina ve Asrın Konutları projelerine imza atan Kuran Yapı, konkordato talebinde bulundu. 

Hüseyin Kuran ve Kuran Yapı Endüstri Sanayi Ve Tic. A.Ş vekili tarafından açılan konkordato davası nedeniyle;
T.C. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 17 Ağustos 2018 tarihinde 3 ay süreli geçici mühlet kararı verilmişti. Bu süre dolduğundan 17 Kasım 2018 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatılmasına ve borçluların malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına karar verildi. Konkordato geçici komiser heyetinden İcra ve İflas hukukçusu Doç. Dr. Müjgan Tunç Yücel, ekonomi-finans uzmanı Doç. Dr. Selman Yılmaz, mali müşavir Ayşe Rüya Özturan’ın da görev süreleri uzatıldı. Konkordato davası 15 Ocak 2019 tarihinde saat 14:00'de yapılacak.

İlan metni:
T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı :2018/771 Esas 12/11/2018
Konu : Geçici Mühlet Kararının Uzatıldığının Bildirilmesi

Davacılar HÜSEYİN KURAN ve KURAN YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİC. A.Ş vekili tarafından hasımsız olarak 2018/771 Esasile açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 287/4.maddesi uyarınca;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 442244 sicil numarasında kayıtlıKURAN YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında,HÜSEYİN KURAN (TC.55087048872) hakkında mahkememizce verilen 17/08/2018 tarihli 3ay süreli geçici mühlet kararının sürenin dolduğu 17/11/2018 tarihinden itibaren 2 ay süre ile UZATILMASINA, davacı borçluların İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)17/08/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi uyarınca görevlendirilen konkordato geçici komiser heyetinden İcra ve İflas hukukçusu Doç.Dr.Müjgan Tunç Yücel,ekonomi-finans uzmanı Doç.Dr.Selman Yılmaz, mali müşavir Ayşe Rüya Özturan'ın görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
c)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
d)Mahkememizin 2018/771 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasınınduruşmasının 15/01/2019 günü saat 14:00'de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/3 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.
Katip 117894 Başkan 95063

 

Kuran Yapı'ya 1 yıl kesin mühlet verildi!

Kuran Yapı konkordato talebinde bulundu!

 

Web: http://www.kuranyapi.com.tr/