Kuran Yapı konkordato talebinde bulundu!

Kuran Yapı konkordato talebinde bulundu! Kuran Yapı konkordato talebinde bulundu!

Asrın Konakları Marina ve Asrın Konutları projelerine imza atan Kuran Yapı konkordato talebinde bulundu. Şirkete 17 Ağustos 2018 tarihinden itibaren 3 ay süre ile geçici mühlet verildi...Kuran Şirketler Topluluğu, Tüm Hukukçular Birliği Başkanı Av. Mustafa Kuran tarafından 1969 yılında kuruldu. Aile işletmesi olan şirket, inşaat, akaryakıt, turizm ve eğitim sektörlerinde hizmet veriyor. Kuran Şirketler topluluğunun 1991'den bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığını Hüseyin Kuran yürüyor. 

Kuran Yapı yıllarca konut projelerinden, iş merkezlerine, otellerden, ticari merkezlere kadar toplam 508 bin metrekare inşaat alanını faaliyete geçirdi. 

Kuran Yapı bugüne kadar Asrın Konakları Marina ve Asrın Konutları projelerini hayata geçirdi. Son dönemde mali anlamda sıkıntılı bir süreç geçiren şirket  konkordato talebinde bulundu. 

Davacılar Hüseyin Kuran ve Kuran Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili tarafından hasımsız olarak açılan konkordato davası nedeniyle; 17 Ağustos 2018 tarihinden itibaren 3 ay süre ile geçici mühlet verildi. Borçlu şirket ile borçlunun mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alındı. 3 kişilik geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirildi. İcra ve İflas hukukçusu Doç. Dr. Müjgan Tunç Yücel, ekonomi-finans uzmanı Doç. Dr. Selman Yılmaz, mali müşavir Ayşe Rüya Özturan'ın geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi. 

İlan metni:
T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/771 Esas
Davacılar HÜSEYİN KURAN ve KURAN YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİC. A.Ş vekili tarafından hasımsız olarak 2018/771 Esas ile açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın İİK'nın 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin dosyada eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
Borçlular İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 442244 sicil numarasında kayıtlı KURAN YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile HÜSEYİN KURAN tarafından sunulan İİK'nın 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden borçlular hakkında 17/08/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN ÜÇ AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı şirketin (borçlu) ile davacının(borçlunun ) İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE, 
Geçici komiser olarak İcra ve İflas hukukçusu Doç.Dr. Müjgan Tunç Yücel,ekonomi-finans uzmanı Doç.Dr. Selman Yılmaz, mali müşavir Ayşe Rüya Özturan'ın geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmelerine,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2018/771 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 09/11/2018 günü saat 14:00'de yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.27/08/2018
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
DOÇ.DR. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL: 
İkametgah adresi: Durmuşoğlu Cad. Hoşseda Sokak Essa Royal Evleri
1/B Çekmeköy Merkez Mahallesi/İSTANBUL adresinde ikamet eder.
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
DOÇ.DR. SELMAN YILMAZ 
İş adresi: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası
Anabilim dalında görevli
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
AYŞE RÜYA ÖZTURAN 
Yerleşim yeri adresi: Gayrettepe Mah. Gülfem Sokak
Ahmetbey Apt. No:15 D.2 Beşiktaş/İSTANBUL

 

Hüseyin Kuran kimdir?

Mustafa Kuran kimdir?

AC Yapı da konkordato talebinde bulundu!

Nuhoğlu resmen konkordato talep etti!

 

Kuran Yapı konkordato davası 15 Ocak'ta!
 

 

Esra Nur AÇKI/Emlakkulisi.com