Kuran Yapı'ya 1 yıl kesin mühlet verildi!

Kuran Yapı'ya 1 yıl kesin mühlet verildi! Kuran Yapı'ya 1 yıl kesin mühlet verildi!

Asrın Konakları Marina ve Asrın Konutları projelerine imza atan Kuran Yapı konkordato davası görüldü. Mahkeme şirketin geçici mühlet süresini uzattı...Tüm Hukukçular Birliği Başkanı Av. Mustafa Kuran tarafından 1969 yılında kurulan Kuran Şirketler Topluluğu, aile işletmesi olarak inşaat, akaryakıt, turizm ve eğitim sektörlerinde hizmet veriyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını 1991'den bu yana Hüseyin Kuran yürüyor. 

Kurulduğu günden bu yana toplam 508 bin metrekare inşaat alanını faaliyete  geçiren Kuran Yapı, Asrın Konakları Marina ve Asrın Konutları projelerine imza attı. 

Son dönemde yaşanan maddi sıkıntılı dönemi atlatamayan Kuran Yapı, konkordato talep etmişti. Şirketin konkordato davası 15 Ocak'ta görüldü. Mahkeme şirket için verdiği geçici mühlet süresini uzattı.

T.C. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Kuran Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında 17 Ocak 2019 tarihinden başlamak üzere bir yıl süre ile kesin mühlet verilmesine karar verildi. Şirketin mal varlıklarının muhafazası için tedbirler alınacak. 

İcra ve iflas hukukçusu Doç. Dr. Müjgan Tunç Yücel, Finans Uzmanı Ali Fatih Uysal, Mali Müşavir Ayşe Rüya Özturan görevlerine kesin mühlet süresi içerisinde komiser olarak devam edecek.

İlan metni:
T.C.BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2018/771 Esas 20/01/2019
Konu : Kesin mühlet kararının bildirilmesi
Davacılar HÜSEYİN KURAN ve KURAN YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİC. A.Şvekili tarafından hasımsız olarak 2018/771 Esas ile açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik iik'nın 289. maddesi uyarınca;
a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 442244 sicil numarasında kayıtlıKURAN YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkındahakkında 17/01/2019 tarihinden başlamak üzere BİR YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
b)Davacı şirketin iik'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
c)17/08/2018 tarihli tensip ara kararları ile verilen tedbirlerin kesin mühletsüresi içerisinde davacı şirket yönünden aynen devamına, 
d)Diğer borçlu HÜSEYİN KURAN (TC.55****72) HAKKINDAKİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ KALDIRILMASI İLE HÜSEYİN KURAN (TC.55****72)'IN KONKORDATO TALEBİNİN REDDİNE, bu davacı/ borçlu hakkında 17/08/2018 tarihli tensip ara kararlarında verilen tüm ihtiyatitedbirlerin kaldırılmasına, 
e)Yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum oluştuğu anlaşıldığından geçici komiser heyetinden ekonomi-finans uzmanı Doç. Dr. Selman Yılmaz'ın görevine son verilmesine, geçici konkondato komiser heyetine finans uzmanı Ali Fatih Uysal'ın görevlendirilmesine, 
f) Neticeten 17/08/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesigereğince ve 15/01/2019 tarihli celsenin 5.maddesiyle görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan İCRA VE İFLASHUKUKÇUSU DOÇ.DR.MÜJGAN TUNÇ YÜCEL, FİNANS UZMANI ALİ FATİH UYSAL, MALİ MÜŞAVİR AYŞE RÜYA ÖZTURAN'IN görevlerinin kesin mühlet süresi içerisinde komiser olarakDEVAMINA, 
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERLERİ 
1) DOÇ.DR.MÜJGAN TUNÇ YÜCEL
2) AYŞE RÜYA ÖZTURAN 
3) ALİ FATİH UYSAL 

Kuran Yapı konkordato davası 15 Ocak'ta!

Kuran Yapı konkordato talebinde bulundu!
 

Esra Nur AÇKI/Emlakkulisi.com