25 / 05 / 2022

Kuşadası'ndaki 5 parselin imar değişikliğine Mimarlar Odası'ndan tepki!

Kuşadası'ndaki 5 parselin imar değişikliğine Mimarlar Odası'ndan tepki!

Özelleştirme İdaresi'nin Aydın Kuşadası'nda spor ve tarım alanı olan 5 parselin imar planında değişiklik yapmasında Mimarlar Odası Kuşadası ve Aydın temsilciliklerinden tepki geldi. Özelleştirme İdaresi'nin Aydın Kuşadası'nda spor ve tarım alanı olan 5 parselin imar planında değişiklik yapmasında Mimarlar Odası Kuşadası ve Aydın temsilciliklerinden tepki geldi. 

Sözcü Gazetesi'nden Latif Sansür'ün haberine göre; temsilcilik tarafından gerçekleştirilen ortak açıklamada, “Son günlerde merkezi yönetim, yine gelir ve rant amaçlı, zaten az sayıda kalan yeşil, spor tesisi, koruma amaçlı tarım gibi sosyal donatı alanlarına ayrıcalıklı imar hakkı getirerek özel ifadeleri kullanıldı ve geçtiğimiz Mart'ta da Güzelçamlı Mahallesinde 23 bin 240 metrekare yeşil alanın imarının değiştirildiği anımsatıldı. 

Kuşadası ndaki 5 parselin imar değişikliğine Mimarlar Odası ndan tepki!

“YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ”

Askıya çıkarılan imar değişikliğine itirazda bulunulacağı ve konunun yargıya götürüleceği dile getirilen açıklamada, yapılan değişiklik ile parsellere ayrıcalıklı yapılaşma hakkı kazandırılıp satış yoluyla özel mülkiyete devredileceği dile getirildi. 

Parsellerin bölge ve çevrede yaşayan insanların spor, oyun ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla ayrılan, açık veya kapalı kamusal alan olduğuna dikkat çekilirek bu tür alanların yok edilmesi yerine çoğaltılması gerektiğine vurgu yapıldı. 

Kuşadası ndaki 5 parselin imar değişikliğine Mimarlar Odası ndan tepki!

“VERİMLİ TARIM ARAZİLERİ İMARA AÇILACAK”

Bölgede nadir kalan tarımsal niteliği korunacak alanların koruma altına alınması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ‘Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır' şeklindeki hüküm dikkate alındığında onaylanan imar planlar herhangi bir kamu yararı içermiyor.

- Aynı yönetmelikte ki ‘Kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir' şeklindeki hüküm dikkate alındığında, plan değişikliği ile kaldırılan sosyal altyapı alanına eşdeğer bir alan ayrılmamıştır.

- Sonuç olarak; İlgili parsellerde yer alan ‘spor alanı, tarımsal niteliği korunacak alan' imarlı taşınmazın kanunlara, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı yapılaşmaya açılmasına karşıyız.

Elazığ Belediyesi'nin imar değişikliği kararına mahkemeden dur kararı!

İÜ Botanik Bahçesi'nin yanındaki 30 parselin imarı değiştirildi mi?