Elazığ Belediyesi'nin imar değişikliği kararına mahkemeden dur kararı!

Elazığ Belediyesi'nin imar değişikliği kararına mahkemeden dur kararı!Elazığ Belediyesi'nin 2020'de belediye meclisinde onay verdiği İmar Planı değişikliği için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.


Elazığ Belediyesi'nin 2020'de belediye meclisinde onay verdiği İmar Planı değişikliği mahkemeden geçemedi. Sözcü Gazetesi'nden Evren Demirdaş'ın haberine göre; TMMOB'a bağlı Şehir Plancıları Odası, belediyenin yapmış olduğu imar planı değişikliklerinin imar mevzuatına aykırı olduğu sebebiyle iptali için Elazığ 1. İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu. Mahkeme ise belediye tarafından gerçekleştirilen imar değişikliğinin ‘imar mevzuatına, şehircilik ilke ve planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığı' nedeniyle yürütmenin durdurulmas kararını aldı. Elazığ Belediyesi ise kararın iptalini ve konuyu bir üst mahkeme olan Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ye taşıdı

“KAMU YARARINA AYKIRI TÜM PLANLAMA ÇALIŞMALARINA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ”

Kamu yararına aykırı olan ve doğal varlıkları tahrip edecek bütün planlamalara karşı mücadele edeceklerine vurgu yapan Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Ayhan Erdoğan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şöyle konuştu:

- Söz konusu plan çalışması incelendiğinde, özellikle yakın dönemde yıkıcı bir depremin yaşanmıştı. Elazığ kentinde zeminin jeolojik etüdü, risk analizi, yerleşilebilirdik analizi, eşik analizi gibi analiz ve araştırmalar yapılmaksızın yeni alanların yapılaşmaya açıldığı, kentteki yapı ve nüfus yoğunluğu ciddi bir oranda artırılmasına rağmen ilgili mevzuata aykırı olarak sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esas olmakla birlikte dava konusu plan değişikliği ile açık ve yeşil alan, sağlık tesisleri alanı ve teknik altyapı alanlarında kişi basına düsen alanın azaldığı; hatalı veri ve hesaplamalar neticesinde yanlış kararların alındığı, mevcut plan kararlarındaki adaletin, süreklilik ve bütünlüğünün bozulduğu; İmar mevzuatının asgari gereklerini dahi yerine getirmediği tespit edilen İmar Planı çalışması tarafımızca davaya konu edilmiştir.

Elazığ Belediyesi

- Elazığ 1. İdare Mahkemesi, telafisi mümkün olmayan hatalar ve mevzuat aykırılıkları içeren planın imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, kamu yararına ve hakkaniyete uygun olmadığı kanaatine varmış ve yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

- Bundan sonraki süreçte Belediye tarafından yürütülecek planlama çalışmalarının da takipçisi olacağımızı; halk sağlığını tehlikeye atan, kamu yararına aykırı ve doğal varlıklarımızı tahrip edecek tüm planlama çalışmalarına karşı hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek isterim”

ELAZIĞ BELEDİYESİ: KARARIN İPTALİ İÇİN İTİRAZIMIZI YAPTIK

Elazığ 1. İdare Mahkemesinin imar planı değişikliği kararıyla ilgili ‘yürütmeyi durdurma' kararı vermesinden sonra Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“11.05.2020 tarih ve 2020/63 Sayılı Elazığ Belediye Meclisi kararıyla onaylanıp yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planının iptali için TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından Elazığ 1. İdare Mahkemesi’nde açılan ve devam eden davada bazı usuli ve şekli sebeplerden dolayı İmar Planı’nın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Mahkemenin imar planın yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin ara kararının iptali için Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine yasal itirazlar yapılmış olup, hukuki süreç devam etmektedir.”

İÜ Botanik Bahçesi'nin yanındaki 30 parselin imarı değiştirildi mi?