Kuyumcukent Gayrimenkul yönetim kurulu üyelerini seçiyor!

Kuyumcukent Gayrimenkul yönetim kurulu üyelerini seçiyor!

Kuyumcukent Gayrimenkul, Ufuk Başer'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına, Barış Sakarya ve Zekeriya Aslan'ın Yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve atamanın 25 Haziran 2020'de yapılacak Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verdi.


Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Yönetim Kurulu Başkanının ayrılması ve yeni görev dağılımı hakkında açıklama yaptı.

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün Mehmet Bora Tütüncüoğlu'nun kendi isteğiyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Başkanlığı görevinden ayrılma isteği onaylandı ve Yönetim Kurulumuz kararıyla Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ufuk Başer'in  Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına, Barış Sakarya ve Zekeriya Aslan'ın Yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve atamanın 25 Haziran 2020'de yapılacak Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verildi. 

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
Yönetim Kurulumuz 19/06/2020 tarihinde toplanarak, Sayın Mehmet Bora Tütüncüoğlu'nun kendi isteğiyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Başkanlığı görevinden ayrılma isteği onaylanmış olup aynı Yönetim Kurulumuz kararıyla Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sayın Ufuk BAŞER'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına karar verildi. 

Sayın Barış SAKARYA ve Zekeriya ASLAN'nın Yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve atamanın 25/06/2020 de yapılacak Genel Kurul'da onaya sunulmasına, ve Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde teşkil olduğuna;

Ufuk BAŞER                               : Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Halil ÜRÜN                                :    Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Barış SAKARYA                     :    Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Zekeriya ASLAN                     :    Yönetim Kurulu Üyesi

Gökhan DEMİRLİ                       :    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Alperen Odabaşı                           :    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

karar verilmiştir.

II-17.1. Nolu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.2.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi gereği, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda, bu durumun gerekçesinin kamuya duyurulması gerektiği belirtilmektedir. Genel Müdürümüz Ufuk Başer sektördeki tecrübesi sebebiyle bu göreve getirilmiş, özellikle günümüz şartlarında, kriz yönetiminin hız gerektirdiği koşullarda, karar alma süreçlerinde daha hızlı ve etkin hareket edebilmesinin önemli olduğu düşülmüştür. Ayrıca Esas Sözleşmemizin 9/4 maddesi gereği "Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece ve yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen bu suretle imza edebilecekleri usülüne uygun surette tescil ve ilan olunan en az iki kişi tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır." Bu durumda "Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamalıdır" maddesi, Şirketimiz esas sözleşmesi itibari ile korunma altındadır.   Bu görüşler doğrultusunda, yapılan görev dağılımı çerçevesinde, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanının aynı kişi olmasını uygun bulmuştur.