Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy TEM bağlantısı imar planı askıda!

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy TEM bağlantısı imar planı askıda!Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy İlçesi TEM Bağlantısına ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği bugün askıya çıkarıldı...İstanbul “Kuzey Marmara Otoyolu” projesinin yaklaşık 95 kilometrelik kısmı içerisinde yer alan ve söz konusu projenin bağlantı yollarına ait 1/25000 Nazım İmar Planı Değişikliği ile Çekmeköy ve Ümraniye İlçe sınırlarından geçen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Çekmeköy ve Ümraniye İlçeleri Tem Bağlantısı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği olarak re’sen onaylanan ve bakanlıkça kesinleştirilen imar planlarının Çekmeköy Belediyesi sınırları içerisinde kalan Tem bağlantısı kavşağında ilave ve revizyona ihtiyaç duyulması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü’nce Tem Bağlantısında bulunan mevcut kavşağının güney-doğu yönüne kaydırılması şeklinde revize edilmesi ile birlikte güney yönüne doğru uzatılması suretiyle yeni ilaveler yapılması şeklinde hazırlanan 1/25.000 Ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı, 3 Ekim 2016 tarihinde bakanlık tarafından onaylandı. 


Bugün askıya çıkarılan Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy İlçesi TEM Bağlantısı imar planı değişikliği otuz gün boyunca askıda kalacak. İmar planı 18 Kasım 2016 tarihinde askıdan indirilecek.İmar planı ve raporları için tıklayınız