Lojman kiraları nereye yatırılır?

Lojman kiraları nereye yatırılır? Lojman kiraları nereye yatırılır?

Bir çalışma yerinde görevlilere, işçilere parasız ya da az bir kira karşılığında lojman evleri veriliyor. Peki, bu evler için ne kadar kira verilir? Lojman kiraları nereye yatırılır?Lojman kiraları nereye yatırılır?

Bir çalışma yerinde görevlilere, işçilere parasız ya da az bir kira karşılığında lojman evleri veriliyor. Bu evler için talep edilen kira bedelleri, her sene yeniden belirleniyor.


Lojmanların aylık kira bedeli, konutun brüt inşaat alanı esas alınarak hesaplanıyor. Brüt inşaat alanı, müstakil bir evin veya apartman dairesinin dış duvarlar dahil olmak üzere, bu duvarlar içinde kalan metrekare cinsinden toplam alanı oluyor.


Brüt inşaat alanının tespitinde ölçüler dıştan alınıyor. Balkon alanlarının 1/2’si brüt inşaat alanına ekleniyor. Merpen, asansör, havalandırma ve aydınlık boşlukları ile ortak kullanılan benzeri alanlar hesaplamada dikkate alınmıyor. Metrekarenin kesirleri tama iblağ ediliyor. Peki, lojman kiraları nereye yatırılır?


Lojman kiralarının tahsil şekli ilgili yönetmelikte şu şekilde açıklanıyor;


Konutların Teslimi ve Konutlara Geçiş :

Madde 17- Konut tahsis edilen personele konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanacak kira bedeli müteakip ayın aylık veya ücretinden bu ayın kirası ile birlikte bordro üzerinde gösterilmek suretiyle tahsil edilir.

Konutlar, konut yönetimine yetkili birimce , bir örneği ek (6) da gösterilen “ Kamu Konutları Giriş Tutanağı” düzenlenerek teslim edilir. 


Bu tutanakların aslı konut tahsis dosyasında saklanır ve bir örneği  de kiracıda vardır. Tutanağa konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşatın  ek (7) deki örneğine göre hazırlanan bir listesi eklenir.


Bu tutanak, konuta girişte kira sözleşmesi ve konuttan çıkışta ise, geri alma ve bütün borçlarından ve dava haklarından kurtulma yerine geçer.


Konut tahsis edilmeden ve tahsis kararı bildirilmeden, konutun anahtarı teslim edilmez ve konuta girilemez.

Konut tahsis edilenler , konutu teslim aldıkları tarihten itibaren kira öder.


Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren meşru mazeret dışında en geç 15 gün içinde yönetmeliğe ekli kamu konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde, konutun boş kaldığı süre için  tahakkuk eden kira bedeli  kendisinden tahsil edilir.


2015 lojman kiraları ne kadar arttı?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com