18 / 08 / 2022

M. Nazım Yavuz: Çatı tadilatı ile klima giderlerini azaltabilirsiniz!

M. Nazım Yavuz: Çatı tadilatı ile klima giderlerini azaltabilirsiniz!

ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanı M. Nazım Yavuz, yaz mevsiminin çatı tadilatı için en uygun dönem olduğunu hatırlatarak, “Çatı tadilatı, sadece ısınma amaçlı enerji kullanımında tasarrufla sınırlı kalmayarak, klima giderlerini önemli ölçüde azaltıyor” dediÇatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER) Yönetim Kurulu Başkanı M. Nazım Yavuz, yaz mevsiminin çatı tadilatı için en uygun dönem olduğunu hatırlatarak, “Çatı tadilatı, sadece ısınma amaçlı enerji kullanımında tasarrufla sınırlı kalmayarak, klima giderlerini de önemli ölçüde azaltıyor” dedi. Yavuz, kış aylarından kalan birikintilerin temizlenmesi ve mevsim şartlarının daha güvenli çalışmaya olanak tanıması nedeniyle tadilat ve yenileme çalışmaları için Mayıs-Haziran aylarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi.


ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanı M. Nazım Yavuz, doğru şekilde uygulanan çatı ve cephe tadilatının, tüketicinin bütçesine ve sağlığına olumlu katkı sağladığını belirterek, bu çalışmalar için en uygun dönemin özellikle Mayıs ve Haziran ayları olduğunu açıkladı. 


Çatı ve cephe yalıtımı ile ısınma ve soğutma amaçlı enerji tüketiminde yüzde 50’ye varan oranda tasarruf sağlanabileceğini vurgulayan Yavuz şunları söyledi: “Doğru çatı uygulaması ile yaz aylarındaki klima giderleri de önemli ölçüde azalır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün ‘ısıtma ve yalıtım’ raporuna göre; aynı iklim koşullarında ve aynı kullanım alanına sahip bir konutun enerji tüketiminin, Fransa, Almanya, İngiltere, İsveç gibi ülkelere göre 2–3 kat fazla olması, ülkemizde özellikle ısı yalıtımının yeterince önemsenmediğinin gösteriyor.  Ayrıca su sızıntıları, rutubet, küf, kötü koku, romatizma, solunum yolu ve deri hastalıkları gibi sorunlara karşı önlem almak için de çatı tadilatı hayati öneme sahip.” 

‘Kış aylarından kalan birikintiler temizlenmeli’


Yavuz, tadilat çalışmalarının yaz mevsiminde yapılmasının birçok faydası olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

 “Öncelikle kış aylarından kalan ve çatı üzerinde oluşan birikintiler geç kalmadan temizlenmelidir. Yağmur suyu giderleri temizlenmeli, tıkanıklık oluşması önlenmelidir. Ayrıca tadilat çalışmalarının etkin ve güvenli olarak yapılması için özellikle Mayıs-Haziran daha uygundur. Mevsim şartları nedeniyle ortam daha güvenli, günler daha uzundur. Ayrıca bir sonraki kışa hazırlık yapmak için her türlü güçlendirme ve tadilat uygulaması yapılmalıdır.”


‘Paralar çatıdan havaya uçmasın’

Türkiye’de yaklaşık 7 milyon çatının yalıtımsız olduğunu belirten Yavuz, şunları söyledi:

“Yalıtımsız çatılar, tüketicilerin bütçesine ve ülkemizin milli servetine zarar veriyor. Binalardaki enerji tüketiminin yüzde 82’si ısıtma için kullanılıyor. Yaz aylarında ise klimalar nedeniyle önemli ölçüde elektrik tüketiyoruz. Yalıtımı olmayan çatılar, binaların kat adetlerine bağlı olarak ortalama yüzde 30 oranında enerji israfına neden oluyor. Doğru ve modern çatı uygulamaları ile enerji tüketimini azaltarak, bütçemize katkı sağlayabiliriz. Yapılan harcama, sağlanan enerji tasarrufu sayesinde coğrafi konum ve yerleşim durumuna göre ortalama 2 ile 3 yıl içinde amorti edilir. “

 

Güvenli Çalışma  İçin Çatı  Ustasının  Yapması  Gerekenler

Çalışacağı alandaki risk faktörleri hakkında bilgi alır.

İş sağlığı ve güvenliği için gerekli Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanır, ekibine   kullandırır, ortam ve toplu koruma önlemlerini alır.

Yüksekte çalışma kurallarına uyar.

İş yerine ve çevresine gerekli uyarı levhalarını yerleştirir.

Sorun yaratacak aksaklıkları yetkili kişiye /işverene bildirir.

Kendisi ve yardımcıları için kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.

Çalışma alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat eder.

İlk yardım çantası ve yangın söndürücü bulundurur.

İletişim araçlarını (telsiz, telefon vb.) yanına alır, ancak gerektiği zamanda ve güvenliğini tehlikeye düşürmeden emniyetli şekilde kullanabilir.

Çalışacağı alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü  yapar. Mevcut çatı yapısı üzerinde çalışıyor ise, söz konusu çatı ve kaplamalarının ve bağlantılarının sağlamlığı kontrol eder.

Çalışma alanının sağlamlığının ve güvenliğinin olmadığı durumlarda; buralara çıkılmasını önler.

Çatı döşemesinin ve çalışma alanının temizliğini yapar,  temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

Çatıdaki uygulama esnasında malzemelerin çevreye ve insanlara zarar vermeyecek şekilde çatıya çıkarılmasını ve saklanmasını sağlar.

Tehlikeli ve zararlı atıkları diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar, kullanımı esnasında gerekli güvenlik kurallarına uyar.

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.


ÇATIDER’e başvurabilirsiniz

Yavuz, tüketiciler, mimarlar, mühendisler ve müteahhitlerin çatılarla ilgili her türlü konuda bu alandaki tek başvuru mercii olan ÇATIDER’e danışabileceklerini ifade etti. ÇATIDER’e www.catider.org.tr web adresinden ve 0216 416 55 13 numaralı telefondan ulaşmak mümkün.