Mahmut Demirtaş: Kentsel dönüşüme destek vermek gerek!

Mahmut Demirtaş: Kentsel dönüşüme destek vermek gerek!

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, gazetemize özel yaptığı “Kentsel dönüşüm” “İnşaat ve ekonomiye katkısı” konularıyla ilgili açıklamasında, Adana’yı ve inşaat sektörünü değerlendirdi. Demirtaş, Adana’nın aldığı göçün etkilerinin olumsuz yansımalarına ve yerel yönetimlerin çabalarına da değindi.


Kentsel Dönüşüm konusunda belediye başkanlarına gereken desteğin verilmesinin doğruluğuna inanan ve  Adana  ekonomisi için katkı sunanların önünün açılmasını isteyen Demirtaş, “Adana’nın bugünkü durumu yeni değil. Geçmişten uzanan yanlışlıkların birikimi” diye konuştu.


İşte Vali Mahmut Demirtaş’ın Metropol ile paylaştığı konular. Bire, bir yayınlıyor ve siz değerli okurlarımızın beğenisine sunuyoruz.


 Adana’nın kentsel dokusu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Adana; nüfus, ekonomi ve coğrafi konum açısından ülkemizin en önemli kentlerinden biridir. Tarım, sanayi, ticaret potansiyeli ve ulaşımı ile çok önemli bir konumda yer almaktadır. Sanayileşmenin hızlandırdığı kentleşme süreci, ilimize yönelik yoğun göç ve artan nüfusa paralel olarak imar ve düzensiz yapılaşma sorununu ortaya çıkarmıştır. Yoğun göç, imar mevzuatına aykırı ve ruhsatsız yapıların çoğalmasına da yol açmıştır. İlimizin özellikle güney bölgelerinde; İmar ve yapı sorunları ile birlikte, sosyoekonomik sıkıntılar önemli bir problem teşkil etmektedir. İlimizdeki yapılaşmanın bir kısmının ruhsatsız, çarpık ve düzensiz olduğu, özellikle eski yerleşim alanlarındaki sokakların dar ve araç geçişlerine uygun olmadığı,  otopark ve yeşil alanların yetersiz olduğu,  yapıların bazılarının mühendislik hizmeti alınmadan inşa edildiği, dolayısıyla dayanıksız ve sağlıksız olduğu ve yapıların çoğunun yalıtımsız olduğundan enerji verimliliği ilkesine uygun olmadığı görülmektedir.

Son yıllarda hızla artan kentsel dönüşüm çalışmaları, sizce Adana üzerinde nasıl bir etki bırakacak?

İlimizde gerek şimdiye kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları ile modern binaların oluşturduğu semtler, geniş bulvarlar, kent meydanı, iklim, hava sirkülasyonunu dikkate alan, teknik alt yapı, mimari estetik ve enerji tasarrufu gibi unsurları ihtiva eden çevre ve doğal dengeyi koruyan yerleşim yerlerinin oluşmasına yol açacak ve bu bölgelerde güvenlik ve sosyo-ekonomik bakımdan da sıkıntı giderilmiş olacaktır.


Yerel yönetimler çarpık kentleşme konusunda yeterlilik gösterebiliyor mu?

Adana’nın sorunu bugün değil, geçmişten gelen sorunlardır. Zamanında göçlerin de etkisiyle çarpık kentleşmenin önüne geçilememiş ve bugün için ne yazık ki kötü görüntüler oluşmuştur. Ama son yıllarda hükümetimizin destekleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının katkılarıyla ve bilhassa bütün yurtta olduğu gibi İlimizde de kısmen çarpık kentleşmenin önüne geçilmiş, imarsız, ruhsatsız yapıların inşaatı engellenmiştir. Kentsel Dönüşüm çalışmaları ile de daha düzenli bir imar planı oluşacak, vatandaşların nefes alabilecekleri sağlıklı, modern konutların yapımında Belediyeler öncülük edeceklerdir. Bu konuda elbette ki Yerel Yönetimlere de büyük görevler düşmektedir. İlimizde yapılacak bu tür kentsel dönüşüm çalışmalarında Valiliğimizce Yerel Yönetimlere her türlü kolaylık sağlanmaktadır. Ayrıca Yerel Yönetimlerin de yeni onaylanan imar planlarına uygun hareket etmeleri için Valiliğimizce gerekli koordinasyon yapılacaktır.


Kentsel dönüşümü destekliyor musunuz?

İlimizde imar planlarına uygun sağlıklı, güvenli, altyapı sorunu olmayan modern binalar yapılmalıdır. Ayrıca geniş bulvarlar, semtler, kent meydanı, iklim, hava sirkülasyonunu dikkate alan, mimari, estetik ve enerji tasarrufu gibi unsurları ihtiva eden, çevre ve doğal dengeyi koruyan yerleşim yerleri oluşturulmalıdır. Bu şekilde yapılacak kentsel dönüşümü tabii ki destekliyorum.


Adana’nın inşaat alanına dönmesi sizce gelişmişliğin göstergesi midir?

Adana’da yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları ile inşaat sektörü canlanacaktır. Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörünün hareketlenmesi İlimizin de gelişimine katkı sağlayacağı gibi daha güvenli ve daha ferah yaşam alanları oluşturulması sağlanacaktır.


İnşaat Fuarının kent ekonomisine etkileri nelerdir?

 Günümüzde sadece kaliteli mal üretip pazara sürmek, başarı elde etmek ve satış yapabilmek için yeterli olmamakta, aynı zamanda firmaların pazarlama stratejileri geliştirerek, tanıtım yapmaları gerekmektedir. Bu bakımdan fuarcılık öne çıkmaktadır.


Ülkemizde özellikle 1990’larda gelişme yolunda önemli bir ilerleme kaydeden fuarcılık sektörü, bu noktada firmalara ürünlerini ve yeniliklerini tanıtmak için önemli bir arz sunmaktadır. Fuar organizasyonlarının işletmelere yaptıkları katkıların yanı sıra, ülke ve illerin ekonomilerine yaptıkları katkılar görülmeye başlandıkça, özellikle sanayileşmekte olan iller “ihtisas fuarları” düzenleme konusunda büyük bir yarış içine girmişlerdir. Fuarların dünya çapında ticaretin gelişimine yaptığı katkıya ek olarak yapıldıkları bölge veya illerin ekonomilerine de katkı sağladıklarını söylemek mümkündür.

Son yıllarda her türlü çağdaş teknoloji ve altyapı kullanılarak oluşturulan fuar alanları ve buralarda gösterilen fuarcılık hizmetleri ülkemiz açısından önem arz etmektedir. İlimizde de TÜYAP, 2006 yılından bu yana 11 yıldır fuarcılık faaliyeti göstermekte olup, çalışmalarını destekliyorum.


Bu fuar ile tek çatı altında toplanan inşaat sektörü, ulusal ve uluslararası ölçekte birçok firmaya tanıtım imkânı sağlamakta ve tüketici ile üretici arasında direk köprü oluşturmaktadır. Bu bakımdan önemsiyorum.

 

Adana Çukurova Metropol