AKS İnşaat Yapı, kentsel dönüşüme destek oluyor!

 AKS İnşaat Yapı, kentsel dönüşüme destek oluyor! AKS İnşaat Yapı, kentsel dönüşüme destek oluyor!

AKS İnşaat Yapı Laboratuvarları, kentsel dönüşüme uluslararası geçerliliğe sahip yöntem ve ekipmanlarla destek oluyor
11 yıldır mühendislik, yapı laboratuvarı ve teknik alanında hizmet veren AKS İnşaat Yapı Laboratuvarları, kentsel dönüşüme uluslararası geçerliliğe sahip yöntem ve ekipmanlarla destek oluyor. Firma sahibi İnşaat Mühendisi ve Yapı Uzmanı Oğuzhan Sönmez Kaya, gösterilebilecek küçük fedakârlıklarla can ve mal kayıplarının engellenebileceğini belirtiyor.


Gündemimizden düşmeyen kentsel dönüşüm projelerinde atılacak adımlar artık belirlenmeye başlandı. Kentsel dönüşüm projelerine dahil olacak yapıların tabi tutulacağı ilk işlem hasarlı bina tespiti… Hasarlı binalarda gözle görülen yapı bozuklukları olabildiği gibi, yüksek risk taşıyan pek çok binada ise gözle farkedilebilen herhangi bir sorun görünmüyor. Bu tür binaların sağlıklı bir şekilde tespiti için çeşitli yapı testlerinden geçmesi, binanın mevcut durum çalışması, beton kalitesi ve donatı testlerini vermesi gerekiyor. 


Hizmet hayatında, alanında uzman ekip ve araçlarla bugüne kadar yüzlerce referans barındıran Aks Yapı Laboratuvarları kentsel dönüşümde atılacak adımlarda tecrübesiyle etkili çözümler sunuyor. 6306 Sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırılan şirket, binalardaki hasar tespiti çalışmaları ve yeni projelerin test aşamaları için yapılacak çalışmalarda on bir yıllık deneyimle başvurulan ilk lisanslı firmalar arasında yer alıyor. 

Aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemiz için kentsel dönüşüm çalışmaları gündem odağı haline gelmiştir.  Vatandaşlar, artık sadece kendilerine karşı değil, sevdiklerine ve gelecek kuşaklara karşı da sorumluluk taşıyor. Çarpık kentleşme, malzemelerin kalitesiz ya da yetersiz oranlarda kullanılması, sorunlu bölgelerde deprem ve afet çalışmalarının ehemmiyetle yürütülmemesi bugüne kadar ülke genelinde büyük can ve mal kayıplarına sebep oldu. Bu durumun önüne geçebilmek için binaların inşa edildikten sonra değil inşa aşamasında testlerin uygulanması gerekmektedir. Test yapılacak binalarda ise, mevcut durum çalışmaları, yapıya ait proje dokümanlarının incelenmesi, yapı üzerindeki gözlem, beton kalitesinin incelenmesi ve donatı durumunun belirlenmesi, mevcut yapının analiz çalışmaları yapılarak, neticesinde yapıyla ilgili karar veriliyor. Bu çalışmalar süresince AKS Yapı Laboratuvarları, teknik araştırma laboratuvarı ile yapı malzemeleri ve deprem konusunda deneyimi ve güncel yöntemleriyle can güvenliğinizi korumanıza yardımcı hizmetler sunuyor. İnşaat Mühendisi ve Yapı uzmanı Oğuzhan Sönmez Kaya, bu tür çalışmaların özellikle kentsel dönüşüm projesinin dev adımlarla büyüdüğü bugünlerde önem taşıdığını ve vatandaşlara bu konuda kalite ve güven sunarak yardımcı olacaklarını bildiriyor.