Maketten konut alırken nelere dikkat edilmeli?

Maketten konut alırken nelere dikkat edilmeli? Maketten konut alırken nelere dikkat edilmeli?

Ön ödemeli konut satışı ile ilgili düzenlemeler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlendi. Maketten ev alacakların arsa üzerinde satışa sunulacak konut sayısı, kat irtifakı kurulması ve inşaat izinlerinin alınmış olmasına dikkat etmesi gerekiyor.Takvim Gazetesi köşe yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu ''Maketten konut satın alırken nelere dikkat edilmelidir? Tüketici zarar görmemek için neler yapmalı?'' sorusuna cevap verdi...

Maketten konut satın alırken nelere dikkat edilmelidir? Tüketici zarar görmemek için neler yapmalı?

Ön ödemeli konut satışı ile ilgili düzenlemeler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenmiştir. Tüketicinin dikkat etmesi gereken en önemli husus, arsa üzerinde satışa sunulacak konut sayısı kadar kat irtifakı kurulması ve inşaat izinlerinin alınmış olmasıdır. Özellikle inşaat ruhsatının bulunması yapılacak olan satış sözleşmesinin geçerliliğini etkiler. İnşaat ruhsatı alınmadan tüketicilerle yapılan ön ödemeli konut satışları, tüketici yönünden geçersiz sayılır. Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Sözleşmenin kanunda öngörülen resmi şekilde yapılmaması durumunda, yapılan sözleşme geçersiz kabul edilir. Ancak bunun 3 istisnası bulunmaktadır.  TOKİ  tarafından yapılan konut satışlarında, alacağın temliki hükümlerine göre yükleniciden alınan taşınmazlar ve resmi şekil şartını ileri sürmenin TMK m.2 hükmü uyarınca dürüstlük kuralına aykırı olması durumunda sözleşme geçerli kabul edilir. Sözleşmenin kurulmasından en az 1 gün önce tüketici bilgilendirilmeli. Satışa konu konutun en çok 7 gün öncesine ait takyidatlı tapu kayıt örneğinin tüketiciye verilmesi zorunludur. Ayrıca satıcı cayma hakkı süresinin sona ermesinden itibaren 30 gün içerisinde sözleşmeye konu konuta ilişkin satışı tapu siciline tescil ettirmek zorundadır. İmzalamış olduğunuz sözleşmeyi mutlaka tapuya şerh ettirin. İnşaat şirketinin tamamlama sigortası yaptırıp yaptırmadığını da mutlaka öğrenin.

Maket ev vurgununa tapu önlemi geliyor!

Maketten konut satışlarına Meclis incelemesi!