Maketten konut satışı cayma hakkı!

Maketten konut satışı cayma hakkı! Maketten konut satışı cayma hakkı!

Ön ödemeli konut satışı olarak da bilinen maketten satışlarda tapu siciline tescil edilmesi zorunlu oluyor. Peki maketten konut satışı cayma hakkı süresi nedir? İşte yanıtı...Maketten konut satışı cayma hakkı!

Tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmenin yapıldığı maketten konut satışlarında tüketicinin bu satıştan dönmesi için belli bir süre bulunuyor.


Ön ödemeli konut satışı olarak da bilinen maketten satışlarda tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunlu oluyor.


Aksi hâlde satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.


Tüketici Kanununda yer alan Maketten konut satışı cayma hakkı ile ilgili esaslar şu şekilde:


Maketten konut satışında cayma hakkı süresi...

MADDE 43 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.


(2) Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere bu maddede öngörülen cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer. Konut finansmanı kuruluşu cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında hiçbir masraf talep edemez.


(3) Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.Bina tamamlama sigortası nedir?
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 2013!