Malatya'daki cephe güzelleştirme projesi ruhsata takıldı!

Malatya'daki cephe güzelleştirme projesi ruhsata takıldı!

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Hükümet Konağı arkasındaki Atmalı Sokak ile karşı sıranın ön cephelerinde bulunan yapıların dış cephe güzelleştirmesi projesi, birçok binanın inşaat ruhsatı veya yapı kullanma ruhsatlarının bulunmaması nedeniyle iptal oldu.


Büyükşehir Belediyesi’nin, Hükümet Konağı arkasındaki Atmalı Sokak (Fuzuli Caddesi girişinden başlayarak Ziraat Bankasına kadar) ile karşı sıranın (Temelli Pasajı- Belediye Hamamı arası) ön cephelerinde bulunan yapıların dış cephesini özgün dokularına uygun olarak tasarlanmış malzemelerle kaplanmasını amaçlayan dış cephe güzelleştirmesi projesi, birçok binanın inşaat ruhsatı veya yapı kullanma ruhsatlarının bulunmaması nedeniyle iptal oldu. Projeyi hayata geçiremeyen Büyükşehir Belediyesi ise,  binaların koruma kapsamından çıkarılması için Sivas Kültür ve Tabiat Varlıkların Koruma Kuruluna başvurdu.


Büyükşehir Belediyesinin prestij projelerinden olan ve Hükümet Konağı arkası, yanı (Atmalı Sokak) ve karşısında bulunan Temelli Pasajı ile Belediye Hamamı güzergahında bulunan yapılarını ön cephesini sağlıklaştırma (güzelleştirme) çalışmaları Sivas Koruma Kurulu’na takılınca Büyükşehir Belediyesi bu kez de koruma alanı sınırının yola çekilmesi (öne çekilmesi) talebinde bulundu. Koruma Kurulu talebi kısmen kabul etti. Kısmen kabul edilen taleple Hükümet Konağının yan tarafında ki Atmalı Sokak’ın ön cephesinde bulunan yapılar koruma kapsamından çıkarılırken, karşı sırada (Temelli Pasajı- Belediye Hamamı arası) bulunan binaların koruma alanından çıkarılması talebi ise kabul edilmedi.

Konu ile ilgili olarak bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise, “Dış cephe sağlıklaştırma projemizi hazırlayarak Sivas Kültür ve Tabiat Varlıkların Koruma Kuruluna başvurduk. Bizden binaları ruhsatlarını istediler. Binaların birçoğu çok eski. Hepsinin ruhsatların bulunması neredeyse imkansız. O nedenle Koruma Kurulundan, binaların koruma kapsamından çıkarılmasını talep ettik. Talebimiz kısmen de olsa kabul edildi. Artık projemizi rahatlıkla uygulayabileceğiz” ifadeleriyle taleplerinin gerekçelerini açıkladılar.


Koruma Kurulu kararı şöyle:


Büyükşehir Belediyesi’nin talebini inceleyen Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.12.2009 tarih ve 1535 sayılı kararı ile belirlenen korunma alanı sınırı dahilindeki İzzetiye Mahallesi 99 ve 126 adalarının korunma alanından çıkarılması istemi ile korunma alanının güncellenmesine ilişkin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Başkanlığı Kültür Varlıkları ve Projeler Şube Müdürlüğü’nün 27.12.2016 tarihli ve E.00000197828 sayılı yazısı ile Kurul raportörlerinin 19.01.2017 tarihli ve 38 sayılı inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda: Malatya İli, Battalgazi İlçesinde bulunan sit alanı dışında, tescilli Hükümet Konağı, İnönü Anıtı, Hacı Yusuf (Yeni) Cami ve Belediye (Çarşı) Hamamı için Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.12.2009 tarih ve 1535 sayılı kararı ile belirlenen korunma alanı sınırının kararımız eki haritada belirlendiği şekli ile güncellenmesine, korunma alanı içinde kalan ve karar eki listede kadastro bilgileri belirtilen taşınmazların beyanlar hanesine “Tamamı Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” veya “Bir Kısmı Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” kaydının konulmasına, belirlenen Korunma alanı dahilinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki müdahaleden önce Kurulumuzdan izin alınmasına karar verildi.